Lpx 174058
Ogräsmedlet Dicamba har förorsakat många grannfejder i USA. FOTO: Landpixel
Jordbruk Globalt Marknad

USA-domstol stoppar
ogräsmedlet Dicamba

Det omstridda ogräsmedlet Dicamba får inte längre saluföras i USA. En domstol har upphävt tillståndet för det extremt flyktiga medlet, som ofta har skadat angränsande odlingar. Odlare får i alla fall använda upp sina förråd fram till slutet av juli.

USA:s miljöbyrå EPA utfärdade för två år sedan ett försäljningstillstånd för Dicamba. Enligt EPA är medlet tryggt att använda om odlarna följer föreskrifterna. I praktiken har spridningen över skiftesgränserna blivit ett problem.

Enligt experter övergår Dicamba vid högre temperaturer i gasform och blåser över till grannen. Om medlet hamnar i grödor som saknar gentekniskt framkallade skyddsmekanismer dör växterna. Fenomenet har utlöst en storm av besvär.

En appellationsdomstol hävde nyligen tillståndet för Dicamba i USA med anledning av det till synes olösliga problemet. Enligt domstolen hade miljöbyrån underskattat riskerna.

Produkten måste omedelbart dras bort från marknaden och får inte användas.

Jordbruksministern vädjar för Dicamba

Detta träffar alla användare av Dicamba, företrädesvis soja- och bomullsodlare. Enligt jordbruksminister Sonny Perdue är domstolens utslag taget i överkant. Förbudet är oskäligt hårt, menar ministern.

Enligt Perdue borde odlarna åtminstone få använda de produkter som de ännu har i lager på gårdarna. Miljöbyrån EPA uppger nu att medlet får en kort nådatid. Den Dicamba som finns på gårdarna får användas fram till slutet av juli.

Dicamba produceras av Bayer, Basf och USA-tillverkaren Corteva. Samtliga produkter berörs av domstolens utslag. Enligt Bayer används koncernens herbicidpaket i 60 procent av de amerikanska sojaodlingarna.

Paketet består av själva ogräsmedlet Dicamba och det Dicamba-resistenta sojautsädet Xtend. Myndigheterna i flera amerikanska delstater har meddelat att insatsen av Dicamba kan fortgå tillsvidare, i väntan på noggrannare anvisningar från EPA.

En domstol i USA dömde nyligen kemikoncernerna Bayer och Basf till böter och skadestånd på sammanlagt 265 miljoner USA-dollar, sedan Dicamba enligt uppgift hade skadat en angränsande plantage med persikor.

Domstolen dömde Bayer att betala 15 miljoner dollar i skadestånd till den drabbade odlaren och 250 miljoner dollar i böter. Bayer har överklagat domen, som är den första i en lång rad processer där Dicamba utpekas som orsak till skador på grannodlingar.

Bayer vill inte betala några böter

Enligt Bayer är koncernen inte införstådd med domstolens utslag och överväger rättsliga åtgärder. Dessutom är en ny tillståndsansökan för Dicamba-produkter under arbete för säsongen 2021 och framåt.

Dicamba är ursprungligen en gammal produkt från 1965, som i tiderna har utvecklats av Monsanto. Eftersom preparatet länge har använts i relativt blygsam utsträckning, har få ogräs hunnit bli resistenta mot medlet.

Monsanto har utvecklat preparatet i samarbete med Basf, som är den viktigaste tillverkaren av Dicamba och produkter som innehåller Dicamba. Bayer är numera ansvarig för preparatet, efter koncernens förvärv av Monsanto.