Jordbruk EU

USA-ambassadör vädjar
för Crispr-Cas i Tyskland

Tysklands USA-ambassadör Amy Gutmann har vädjat till tyska politiker att ompröva sin negativa inställning till den nya gentekniken. Under en debatt om grönt jordbruk påminde Gutmann om att det snart kommer att finnas tio miljarder människor på jordklotet.

Enligt ambassadörens bedömning kommer detta endast att gå bra om mänskligheten hittar nya och effektivare metoder för att producera och distribuera livsmedel, djurfoder och biobränslen.

Med tanke på dagens begränsade naturresurser måste mer mat produceras med mindre resurser. Användningen av råvaror och produktionsfaktorer ska begränsas. Detta kräver ökad tillit till vetenskapen, sade Gutmann.

Hon hänvisade till USA, som redan har tre decenniers erfarenhet av forskning och utveckling av trygga genetiskt modifierade livsmedel. Gutmann fastslog att Tyskland och EU är betydligt mer återhållsamma på denna punkt.

Men även i EU pågår en debatt om de nya produktionsmetoderna. Enligt ambassadören ligger det nu i EU:s händer att antingen påskynda eller bromsa processen med en uthållig omvandling av jordbrukets ekonomi.

USA-ambassadens jordbruksattaché Kim Sawatzki rådde Tyskland till mer realism inom hanteringen av ny livsmedelsteknik. Den nya gentekniken är ingen kristallkula som löser alla problem men den är bra att ha i bondens verktygslåda, menade USA-diplomaten.