Provtagning Vildsvin Fagersta 1920
Provtagning av dött vildsvin i zonen utanför Fagersta. FOTO: Estelle Ågren/SVA
Jordbruk EU

Svinpesten i Sverige
drabbar halva exporten

Upptäckten av afrikansk svinpest (ASF) hos självdöda vildsvin i Sverige har medfört ett stort pådrag i Sverige. Källan till smittan hade ännu inte klarlagts i början av denna vecka. Flera asiatiska länder har stoppat importen av svenskt griskött.

På måndagen fattade Jordbruksverket beslutet att alla tamgrisar i den smittade zonen ska avlivas. Det handlar enligt uppgift om ett 50-tal grisar fördelade på fem gårdar.

Berörda djurbönder har fått information om beslutet.

Gårdarna utlovas ekonomisk kompensation. Jordbruksverket beklagar åtgärderna och de svåra känslomässiga och ekonomiska konsekvenserna för djurbönderna. Myndigheterna måste emellertid minska riskerna för ytterligare spridning.

Ett nästan 100.000 hektar stort område har spärrats av nära Fagersta. Stora områden i Västmanland och Dalarna har belagts med restriktioner. Jägare har utbildats för att söka efter döda vildsvin i området.

Oklart om mörkertalet

I början av veckan hade tretton fall av smitta påträffats i det aktuella området och ett tjugotal döda vildsvin. Myndigheterna befarar att mörkertalet är högre. Sannolikt ökar antalet rapporterade fall de närmaste veckorna.

I så fall kan det bli aktuellt att utvidga det avspärrade området. Alla aktiviteter där människor vistas i skog och mark utanför markerad tomtgräns är förbjudna.

Det gäller exempelvis sportevenemang, sammankomster och offentliga tillställningar.

Förbuden motiveras att att vildsvinen inte får störas, med påföljden att de lämnar zonen och sprider smittan vidare till andra områden. Detta gäller också jakt, skogsbruk, svamp- och bärplockning samt skogspromenader utanför anlagd väg.

Smittan kan få allvarliga konsekvenser för den svenska exporten av griskött. Flera länder har redan reagerat på rapporterna från Sverige. Länder som Sydkorea, Japan, Filippinerna, Japan, Australien och Ukraina har stängt sina gränser för import från Sverige.

Faran måste tas på allvar

Den europeiska matsäkerhetsmyndigheten Efsa varnar medlemsländerna för att ta lätt på riskerna med afrikansk svinpest. Trots vissa uppmuntrande trender är situationen i Europa långtifrån tillfredsställande, inskärper Efsa-chefen Bernhard Url i en rapport.

Rapporten konstaterar att antalet utbrott av ASF visserligen har minskat under 2022. Trots detta har svinpesten haft en dramatisk inverkan på EU:s grissektor och fortsätter att påverka lokala och regionala ekonomier.

Situationen i EU som helhet är därför allt annat än tillfredsställande och fortsatt vaksamhet är av nöden. Jordbrukare, jägare och veterinärer är nyckelpersoner när det gäller att upptäcka och rapportera enskilda fall, framhåller Url.

Under fjolåret 2022 minskade utbrotten av ASF hos tamgrisar med 79 procent. Minskningen var särskilt kännbar i Rumänien, Polen och Bulgarien. I Litauen noterades en liten ökning på grund av en rad utbrott i landets sydvästra delar.

Åtta EU-länder anmälde utbrott under fjolåret. Nya fall påträffades i Bulgarien, Tyskland, Italien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien och Slovakien. Fyra länder utanför EU, Moldavien, Nordmakedonien, Serbien och Ukraina, rapporterade utbrott hos tamgrisar.

Det värst drabbade EU-landet Rumänien rapporterade 327 utbrott, vilket motsvarar 87 procent av alla utbrott inom den europeiska unionen. Serbien var det mest drabbade landet utanför EU med 107 utbrott, enligt Efsa-statistiken.