Landsbygdsnäringar

Svara på enkäten och påverka Carbon Action Svenskfinland-projektets innehåll

Påverka teman för tillställningar och material som produceras av projektet Carbon Action Svenskfinland genom att besvara enkäten på webben senast 10.8 2020: https://carbonaction.org/enkat...

Det tar ca 10 minuter att svara och du kan delta i utlottningen av en FieldScout SoilStik pH-mätare av Ammeenmäki Oy. Värde ca 155 euro.

Målsättningen för projektet Carbon Action Svenskfinland är att stödja jordbrukare i hela Svenskfinland att sköta om odlingsmarkens välmående, lagra kol i marken och samtidigt få bättre skördar i olika väderleksförhållanden. 

Gå in på webbsajten Carbon Action, som nyligen öppnats på svenska, och bekanta dig med mångnyttiga jordbruksmetoder som bland annat förbättrar jordhälsan: https://carbonaction.org/hem/