Athsol 1 Webben
ÅTH:s verkställande direktör Tord Sarling och tekniska chef Ove Norell är så här långt mycket nöjda med solparken, som sedan ett par månader producerar elektricitet helt enligt förväntningarna. I bakgrunden skymtar också de nya solpanelerna på lager- och förpackningshallens sydvägg. Marken mellan solpanelernas betongfundament ska i vår sås in med insektvänliga ängsblommor.
Tema

Solpark ger
grönsakslager energivinst

Ålands Trädgårdshalls verkställande direktör Tord Sarling och tekniska chef Ove Norell är mycket nöjda med företagets markbaserade nya solpark, som nu producerat el under ett par månader. Dess beräknade årskapacitet är 183 megawattimmar (MWh) och Tord Sarling tvivlar inte på siffrorna.

– När vi installerade de första solpanelerna på taket tänkte jag att den utlovade kapaciteten på 86 MWh var ett typiskt säljarlöfte. Men elproduktionen har bara avvikit med någon enstaka procent.

Som producentorganisation godkänd för EU-stöd måste ÅTH göra en viss andel miljösatsningar och företaget har redan tidigare varit en föregångare i miljöfrågor. Bland annat genom att sommartid nere i berggrunden lagra överskottsvärme från trädgårdshallens kylsystem.

När värmen sedan används för uppvärmning återvinns på årsbasis 300.000 kilowattimmar (kWH) energi.

– Men det är ändå bara en bråkdel jämfört med de 321 MWh som våra nuvarande samlade solpaneler ska ge så att de täcker 33 procent av hela vårt årsbehov av el, säger Sarling.

Athsol 2 Webben
Ove Norell vid solparkens kontrollpanel. Även när solen emellanåt döljs bakom moln en halvmulen dag varierar elproduktionen mellan 40 och upp till 80 procent av den maximala kapaciteten.

Står på stadiga fundament

Solparken, som omfattar 0,5 hektar, är en investering på drygt 200.000 euro. Den blev något dyrare än beräknat, eftersom man valde att satsa på stadiga betongfundament för panelernas träställningar, som byggts med impregnerat virke från Ålands skogsindustrier Ab.

Betongfundament, träställningar och panelmontage utfördes av det lokala företaget Demestas Anders Söderström och Arvid Mörn.

Markarbetena gjordes av företaget HJ Transport, som drivs av Herbert Jansson och sonen Håkan som bor nästan grannar med ÅTH.

– Tidigare har de har också levererat lök åt oss, påpekar Ove Norell, som är otroligt imponerad av hur exakt i rad solpanelernas stödpelare står.

– Det kastar knappt en millimeter på hela raden, säger Norell.

Athsol 3 Webben
Tord Sarling visar hur vackert solenergins produktionskurva stiger mitt på dagen när elbehovet är som störst mellan klockan 8 och 16.

Solpaneler hemma

Ove Norell, som har solpaneler också på sitt bostadshus, har det senaste året fått tydliga bevis för hur mycket elpriserna kan fluktuera.

– I fjol var genomsnittspriset  sjutton cent per kWH för överskottselektriciteten som såldes till Ålands elandelslag, men i år bara fyra cent.

Nu i sommar har elöverskottet från privata solpaneler tidvis svarat för upp till fem procent av den totala elförbrukningen på Åland. Dessutom står flera företag i beråd att satsa på ny solenergi.

– Men med dagens elpriser är det svårt att se hur man ska få investeringarna lönsamma om själva företaget inte förbrukar största delen av den egenproducerade elen, kommenterar Tord Sarling.

Athsol 4 Webben
Elskåp och transformatorer utanför ÅTH:s kyl- och sorteringslager i Jomala Gölby. Längst bort den dieseldrivna generatorn, som tas i bruk om det blir avbrott på elnätet. När generatorn startas måste också solenergin kopplas bort.

Solsatsningen ger ekonomisk trygghet

ÅTH:s markbaserade solpark beräknas ha en årsproduktion på 183 MWh. Till detta kommer 52 MWh från nya solpaneler på industrihallens vägg och tak samt ytterligare 86 MWh från solpaneler som installerades på taket redan 2020.

Den totala kapaciteten blir därmed 321 MWh, vilket täcker 33 procent av företagets elbehov.

– Vi räknar därför med att solpanelerna blir en lönsam investering som dessutom ger en trygghet inför eventuellt nya skenande elpriser, säger ÅTH-chefen.