Athsol 1 Webben
ÅTH:s verkställande direktör Tord Sarling och tekniska chef Ove Norell är så här långt mycket nöjda med solparken, som sedan ett par månader producerar elektricitet helt enligt förväntningarna. I bakgrunden skymtar också de nya solpanelerna på lager- och förpackningshallens sydvägg. Marken mellan solpanelernas betongfundament ska i vår sås in med insektvänliga ängsblommor.
Tema

Solpark ger
grönsakslager energivinst

Ålands Trädgårdshalls verkställande direktör Tord Sarling och tekniska chef Ove Norell är mycket nöjda med företagets markbaserade nya solpark, som nu producerat el under ett par månader. Dess beräknade årskapacitet...
Står på stadiga fundament Solparken, som omfattar 0,5 hektar, är en investering på drygt 200.000 euro. Den blev något dyrare än beräknat, eftersom man valde att satsa på stadiga betongfundament för...
Solpaneler hemma Ove Norell, som har solpaneler också på sitt bostadshus, har det senaste året fått tydliga bevis för hur mycket elpriserna kan fluktuera. – I fjol var genomsnittspriset  sjutton cent per...
Solsatsningen ger ekonomisk trygghet ÅTH:s markbaserade solpark beräknas ha en årsproduktion på 183 MWh. Till detta kommer 52 MWh från nya solpaneler på industrihallens vägg och tak samt ytterligare 86 MWh...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera