Tradgardsdagen 1
Fr.v. Lassi Remes, t.f. verkställande direktör för Handelsträdgårdsförbundet, Christoffer Ingo, lantbrukspolitisk sakkunnig vid SLC, Otto Andersson (Sfp) ordförande för Svenska riksdagsgruppen, Johanna Smith, SLC:s och ÖSP:s trädgårdsombudsman samt Robert Jordas, trädgårdsproducent i Lappträsk och medlem i Handelsträdgårdsförbundet.
Jordbruk SLC

Riksdagsjippo upplyste
om växthusnäringens sits

Förra fredagen uppvaktade SLC, ÖSP och Handelsträdgårdsförbundet riksdagsledamöterna genom en tillställning i Lilla parlamentet i riksdagen i Helsingfors. 

– Tillställningen här i riksdagen brukar vara välbesökt och omtyckt, säger SLC:s och ÖSP:s trädgårdsombudsman Johanna Smith direkt på morgonen.

Handelsträdgårdsförbundets t.f. VD Lassi Remes tar emot riksdagsledamöterna och upplyser dem om den inhemska grönsaks-, bär- och fruktodlingens existens samt trädgårdsbranschens utmaningar.

– Jag upplever nog att det finns ett stort intresse för denna inhemska produktionsform, för vårt arbete med förnyelsebara bränslen och de nya material som kan användas som odlingsunderlag, säger han.

En riksdagsledamot som ställer frågor om odlingsunderlag är Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz (Sfp).

– Det är intressant med de här nya materialen och de möjligheter som de medger, säger han.

Adlercreutz talar en stund med Tomas Lindfors, VD för andelslaget Närpes Grönsaker.

– Vi är faktiskt militärkamrater från beväringstiden. Det är roligt att träffas också i detta sammanhang.

Tradgardsdagen 3
Anders Adlercreutz, Europa- och ägarstyrningsminister (Sfp), och Tomas Lindfors, VD för Närpes Grönsaker, är militärkamrater och diskuterade både gamla minnen och inhemska grönsaker.

Politiska hösten kan bli turbulent

Anders Norrback (Sfp), riksdagsledamot från Närpes, tycker förstås att det är speciellt trevligt att träffa många producenter från hemtrakten i riksdagen.

– Den här trädgårdsdagen är någonting speciellt här i riksdagen, en sak som de flesta ledamöter ser fram emot. I och med att jag är från Närpes så får jag nu som då frågor om när den ska bli av, säger han.

Norrback tror att det kan bli en intensiv och delvis också turbulent politisk höst så fort lagstiftningsarbetet kommer i gång på allvar.

– Det är givetvis arbetsmarknadsfrågorna jag avser. Regeringens politik kommer sannolikt att leda till någon form av proteståtgärder från fackets sida, säger han.

Tradgardsdagen 2
Maria Ohisalo, riksdagsledamot för De Gröna, och Kaijus Ahlberg, medlem i SLC:s trädgårdsutskott.

Utvecklingen på energimarknaden oroar

Joakim Strand är ordförande för ÖSP:s trädgårdsutskott och växthusodlare i Närpes.

– Energipriserna och turbulensen på den marknaden är förstås någonting som oroar oss odlare. Vi köper in el på förhand, men också direkt, det beror lite på, oftast är det fråga om en kombination. Träflisen har också blivit mångfalt dyrare.

Jens Juthström, medlem i ÖSP:s trädgårdsutskott och växthusodlare i Korsnäs, berättar att utbudet av produkter som växthusodlarna tar fram har breddats betydligt under årens gång.

– Visst har vi idag en helt annan bredd på sortimentet än tidigare. Nu har vi flera olika sorters tomater och paprika, bönor och örter. Tidigare bestod huvuddelen av växthusodlingen närmast av gurka och så kallade rundtomat, säger han.

Trädgårdsdagen i riksdagen hade denna gång aningen färre besökare än under tidigare gånger den ordnats.

Tradgardsdagen 4
Fr.v. Jens Juthström, medlem i ÖSP:s trädgårdsutskott, och Joakim Strand, ordförande i ÖSP:s trädgårdsutskott, var på plats vid riksdagens trädgårdsdag. De fluktuerande energikostnaderna är någonting som oroar trädgårdsproducenterna just nu.