20220421 180620
Gästerna från Landsbygdsnätverkstjänster fick på Lolo’s Sea Side Café träffa årets åländska landsbygdsföretagare. Från vänster Leader Ålands styrelseordförande Brage Wilhelms, Grace Garcia-Sahlin, Snäckö Frukt, Juha-Matti Markkola och Ann-Sofi Backgren från Landsbygdsnätverkstjänster, Harriet Strandvik, verksamhetsledare för Mathantverkare på Åland samt projektledare för bland annat Leader Ålands projekt Mer åländsk fisk på tallriken, Teemu Hauhia från Landsbygdsnätverkstjänster samt Ålands landsbygdsutvecklare Lena Brenner.
Landsbygdsnäringar

Pråmen hjälper Grace sälja fler vårrullar

Enhetschefen vid Landsbygdsnätverkstjänster Teemu Hauhia samt nätverksexperterna Juha-Matti Markkola och Ann-Sofi Backgren träffade förra veckan åländska landsbygdsutvecklare samt representanter för landskapsregeringen.

– Det är alltid bra att emellanåt mötas också rent fysiskt för att kartlägga läget. Det nya i samband med CAP-reformen är ju att Åland inte längre får ett eget LBU-program utan blir en del av det nationella finländska programmet, påpekar Backgren.

Hon jobbar vid Landsbygdsnätverkstjänster som finns i anslutning till Livsmedelsverket i Seinäjoki i finska Södra Österbotten och berättade om principerna och stödmöjligheterna för CAP-programmets insatsområde för Smarta byar, som hon ansvarar för.

Både på fastlandet och för Ålands del ska man under hösten slå fast riktlinjerna för de fortsatta stöden. På fastlandet ska de samverkande parterna senast inom juni lämna in synpunkter på hur de vill utveckla framtidens Leader-stöd.
– Tanken är att vi ska kunna köra för fullt från 1 januari 2023 när det nya CAP-programmet träder i kraft, betonar Ann-Sofi Backgren.

Leader Ålands projektkoordinator Alexandra de Haas räknar med att Leader-stöden också i fortsättningen ska stärka Ålands attraktionskraft som boendeort och befrämja entreprenörskap. Hon påpekar att Åland har två olika Leader-program. Förutom LBU/CAP skrivs också en skild strategi för fiske-leader, som finansieras via Europeiska havs-, fiskeri och vattenbruksfondens program i Finland.

Århundradets åländska maträtt

Under träffen på Ålands Landsbygdscentrum berättade enhetschefen Teemu Hauhia om vad som är på gång inom Landsbygdsnätverkstjänster och nätverksexperten Juha-Matti Markkola informerade om Leader i anslutning till CAP27 i Finland.

I träffen deltog också tjänstemän från Ålands landskapsregering samt representanter från Ålands Producentförbund och Företagsam skärgård.

Lokalkraft Leader Åland bjöd besökarna på Ålandspannkaka med sviskonkräm och snömos (grädde) eftersom den rätten utnämnts till "Århundradets åländska maträtt" med anledning av självstyrelsens 100-års jubileum.

Landsbygdsutvecklaren Lena Brenner presenterade klustret Ålands Landsbygdscentrum, som omfattar totalt 14 organisationer. Bland dem finns hushållningssällskapet, producentförbundet och skogsvårdsföreningen.

20220421 144148
Ålandspannkaka med sviskonkräm och snömos (grädde) har utnämnts till "Århundradets åländska maträtt" med anledning av självstyrelsens 100-års jubileum.

Pråm från Houtskär förstorar strandcafé

På eftermiddagen besökte gruppen äppelodlarna och entreprenörerna Conny Sahlin och Grace Garcia-Sahlin på Snäckö Frukt i Geta.

Paret utnämndes nyligen på Landsbygdsgalan till Ålands landsbygdsföretagare 2022. Utöver äppelodlingen och produktförädling har paret många innovativa utvecklingsidéer och samarbetar gärna med andra företagare.

– Förra sommaren öppnade de Lolo's Sea Side Café där vårrullar som gjordes på lokala råvaror sålde som smör i solsken vid den vackra utsikten över glittrande vatten. I år är de rustade med en pråm från Houtskär som rymmer fler gäster, berättar Alexandra de Haas.

Åland efterlyser kurser på svenska

Inför resan till Åland översatte Ann-Sofi Backgren den senaste informationen till svenska gällande Smarta Byar-konceptet från jord- och skogsbruksministeriets informationstillfälle dagen innan Ålandsresan.

Vid en träff med landskapsregeringens företrädare betonades just vikten av att Landsbygdsnätverket även ordnar utbildningar och kurser på svenska.

Ann-Sofi Backgren som i mars började jobba som nätverksexpert är nu den enda med svenska som modersmål vid Landsbygdsnätverkstjänster.

– Speciellt med tanke på den nya CAP-perioden och Ålands samverkan med Fastlandsfinland är service och information på svenska viktig, betonar Backgren.