Jordbruk Landsbygdsnäringar

Nischgrödan som försvann – Raisio behöver inte längre odlarnas renhavre

Tidigare erbjöd Raisio ett tillägg för renhavre på 40 euro per ton, nu har tillägget justerats till 2 euro per ton. Tack vare en fabriksinvestering behöver man inte längre odlarnas renhavre utan kan rena vanlig havre till renhavre.

Rikard Korkman är spannmålsombudsman på SLC. Han säger att det förstås alltid är bra att den finländska industrin investerar, följer den teknologiska utvecklingen och bibehåller sin konkurrenskraft gentemot andra länders industri. Samtidigt försvann ändå på det här sättet en nischmarknad för många skickliga havreodlare.

– Det är positivt att Raisio också nu inför tillägg för renhavre men man kommer inte ifrån att det på gårdsnivå är en rejäl försämring jämfört med de tidigare tilläggen för renhavre, säger han.

Hur få en rättvis fördelning av mervärdet?

Korkman fortsätter att påtala de allmänna utmaningarna i spannmålskedjan.

– En stor utmaning i spannmålskedjan är hur kanalisera till odlaren och råvaruproducenten en rättvis del av mervärdet som skapas i hela kedjan. Hur kan vi utveckla kontraktsproduktionen så att de gynnar alla i spannmålskedjan, det är en stor fråga.

Han understryker också att grundproblemet på den finländska marknaden, överutbud av samtliga spannmålsslag, inte sporrar uppköparna att utveckla kontraktsproduktion som bättre beaktar odlarnas intressen.

– Det ingående lagret ligger på 1,2 miljoner ton av en totalefterfrågan 2019-2020 på 3, 6 miljoner ton och det är alldeles för mycket. Det påverkar det inhemska spannmålspriset negativt i förhållande till priset på Parisbörsen (Matif). I dagens läge är det bara en ökad export som kan balansera upp situationen, avslutar Korkman.