Jordbruk EU

Mjölkpriset i EU började
falla redan vid årsskiftet

Mjölkpriset har fortsatt att falla i de flesta av EU:s medlemsländer. I februari betalade mejerierna i de 27 medlemsländerna i medeltal 53,3 cent per kg mjölk till producenterna. Det var en minskning med fyra procent sedan januari.

I vissa länder stiger mjölkpriset ändå fortfarande. I februari minskade mjölkmängden som levererades till mejerierna i medelhavsländerna Italien, Spanien och Frankrike. Där har priserna gått upp på grund av torkan som utlösande faktor.

Frankrike är den nästviktigaste mjölkproducenten i EU. Där steg producentpriset i februari med 0,3 procent till 49,95 cent per kg. De italienska producenterna fick 57,4 cent per kg mjölk. I Finland steg priset med 0,5 procent, till 55,1 cent per kg.

I de övriga medlemsländerna fortsatte dock priserna att falla. I de stora mjölkproducerande länderna varierade prissäkningarna mellan 6 och 8 procent. De tyska mejerierna betalade 54,1 cent per kg till sina bönder, vilket är knappt över EU-genomsnittet.

På den positiva sidan låg Nederländerna med 56,0 cent per kg. Över EU-medeltalet låg också Danmark med 57,4 cent per kg medan mejerierna i Österrike betalade 57,5 cent per kg mjölk.

I Polen fick bönderna endast 48,1 cent per kg levererad mjölk. Priset är rejält under EU-genomsnittet. Detta gäller också Belgien, där bönderna inte fick mer än 49,1 cent per kg för sina leveranser.