Opinion

Ledarsticket:
De finska fiskarna får
fortsätta fiska strömming

Ett par veckor efter höstens strömmingsfiske har EU informerat om nästa års fiskekvoter. Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah (Kd) är nöjd med att Finland fick sin röst hörd i strömmingsfrågan.

Trots EU-kommissionens tidigare utspel så får Finland fortsätta fiska strömming också nästa år, men kvoterna minskar. Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah betecknar minskningen i kvoterna som rimlig och säger sig vara mycket nöjd med beslutet. Inför EU:s slutliga förhandlingar om saken sa hon att Finland aktivt motarbetar ett totalförbud eftersom det är oskäligt för Finland.

EU beslöt att i rådande läge minska strömmingskvoten med 31 procent på Bottenviken och dessutom ska Finland och Sverige förbinda sig att stoppa trålfisket i Bottenhavet under perioden 25.5-30.6.2024 för att freda fiskarnas lektid.

Fiskekvoten för strömming i Östersjöns huvudbassäng minskas med 43 procent och för vassbuk med 10 procent nästa år. Under hela våren är trålfiske i huvudbassängen förbjuden för att ge beståndet en chans att växa till sig. För laxens del blir det en minskning på 15 procent till 53.967 individer i huvudbassängen och i Bottenviken. Kommissionen begär också kompletterande vetenskapliga råd gällande såväl yrkes- som fritidsfisket av lax.

Strömmingen är den viktigaste fisken för det finska kommersiella fisket. Tillsammans med vassbuk (det som i Sverige heter skarpsill) utgör strömmingen 95 procent av Finlands havsfångster. År 2022 fiskades det 68 miljoner kilo strömming och värdet på fångsten uppgick till 15,5 miljoner euro, uppger Centralförbundet för Fiskerihushållning.

Bland annat har yrkesfiskarnas förbund varnat för att förslaget kan leda till att många yrkesfiskare tvingas byta bransch och att det på sikt innebär ett slut på näringsidkandet.

Riksdagens ståndpunkt har varit att strömmingsfisket bör få fortsätta i Östersjön.

EU-kommissionen motiverar fiskeförbudet med att arten är utrotningshotad i Östersjön, att beståndet länge varit lågt och att strömmingarna också minskat i storlek. Inom vetenskapsvärlden har det i flera år slagits larm om det svaga strömmingsbeståndet som bör få återhämta sig.

– Kommissionens förslag skulle få orimliga konsekvenser, både för strömmingsfisket och för hela den finländska fiskenäringen, sa för sin del Stora utskottets ordförande Heikki Autto (Saml) i början av oktober då frågan diskuterades i riksdagen.