Kolodling
Kolodling betraktas med intresse i EU, men tekniken kan också locka ovälkomna investerare. ARKIVFOTO
Jordbruk EU

Kolodling kan stimulera
till skadlig landgrabbing

Den europeiska unionen vill främja hållbar kolanrikning i jordbruksmark i form av kolodling. För att lagra kolet i jorden möjligast länge, borde bonden arbeta med metoder som skyddar jorden. Detta måste givetvis löna sig för bonden.

Parallellt riskerar kolodling att öka utomstående aktörers intresse för jordbruksmark. Utsikterna att tjäna pengar med ackumulering av kol i jordbruksmark kan i värsta fall gå böndernas näsa förbi, till förmån för investerare utanför jordbruket.

Frågan diskuterades nyligen i EU-parlamentets jordbruksutskott, som varnar för det växande intresset för kolodling i kretsar utanför jordbruket. Risken finns att smarta investerare upptäcker affärsmodellen och försöker ta hem vinsterna.

Landgrabbing lanserades som begrepp för några år sedan. Med landgrabbing skaffar privata investerare och företag stora markområden med hjälp av köp- eller arrendeavtal. Vinsten av skördarna kammas hem av investerarna.

Miljötjänster ska belönas

EU:s agrarpolitiker ser risker för en motsvarande utveckling inom kolodlingen. I en situation där ackumulering av kol i marken blir ekonomiskt lönsam, ökar risken att aktörer utanför jord- och skogsbruket börjar intressera sig för marken.

Under utskottets första möte efter sommaruppehållet antogs ett yttrande om EU-kommissionens förslag till ett ramverk för kolavskiljning, Det handlar om bindning av kol genom tekniska lösningar, men även lagring i marken eller växtligheten.

Utskottet betonar vikten av att alla ansträngningar som redan har gjorts inom jord- och skogsbruket kommer att erkännas. Därmed försäkras att tidigare resultat beaktas på ett adekvat sätt.

Enligt utkastet ska även aktiviteter relaterade till begränsning av koldioxidutsläpp inkluderas i förordningen om kolodling. Ytterligare miljötjänster ska belönas och befintliga hanteringssystem för koldioxid bör bibehållas.

Parlamentets miljöutskott kommer att rösta om det aktuella förslaget i början av oktober. Därefter ska planersessionen besluta om parlamentets förhandlingsmandat. Copa-Cogeca betraktar beslutsprocessen med tillförsikt.

Kolodling är viktig dellösning

Vi räknar med stöd från parlamentet för att trygga ett europeiskt jord- och skogsbruk. Som en del av lösningen utgår man från att bekämpa klimatförändringen genom att lagra kol i mark och biomassa, framhåller jordbrukets organisationer.

Enligt bondeorganisationen Copa-Cogeca signalerar jordbruksutskottets beslut en klar och tydlig ståndpunkt. Kolodling är en viktig dellösning och en modell som ställer bönder och skogsägare i medelpunkten.

Utskottet har nått en rad kompromisser, som kommer att få central betydelse för kolodling i europeiska jordbruk och skogar. Beslutet medger lösningar som gör det möjligt att både mildra och anpassa aktiviteter, heter det i uttalandet.

Copa och Cogeca välkomnar möjligheten att förhindra landgrabbing inom givna ramar, då både skogsägare och jordbrukare åtnjuter centrala positioner i systemet. Härnäst är parlamentets miljöutskott i turen. Bollen ligger hos parlamentet, noterar Copa-Cogeca.