26669154203 9A9Fdc3421 O
De öppna vidderna i Kanada lockar holländska mjölkbönder som har fått nog av byråkratin på hemmaplan. FOTO: denisbin
Jordbruk EU Globalt

Holländska mjölkbönder
vill emigrera utomlands

Intresset för utvandring ökar bland holländska mjölkbönder. Enligt en rundfråga i branschtidskriften Melkvee har en av sju tillfrågade läsare allvarliga planer på att flytta utomlands.

Bönderna börjar tröttna på den tilltagande kritiken mot jordbruket. Enligt mäklaren Richard Robbenhof vid den agrara fastighetsförmedlingen Interfarms har antalet informationsmöten kring utvandring fördubblats under de senaste fem åren.

Då började landets mjölkbönder på allvar intressera sig för utvandring. Kväveproblemet samt en luddig och oförutsägbar lagstiftning med krångliga regler om tillstånd spelar också en roll. De stigande kostnaderna och dålig lönsamhet inverkar också.

Richard Robbenhof hänvisar till ett aggressivt debattklimat som kritserar ”boskapsindustrin” och ”utnyttjande av djur”. Anklagelserna förmedlar bönderna en känsla av att inte längre uppskattas i Nederländerna, säger mäklaren.

Emigration är en lång process

Enligt Melkvee är emigrationen en lång process som kan dröja flera år. I medeltal har Interfarms årligen stöttat mellan 25 och 30 emigrerande producenter, men antalet har börjat öka den senaste tiden.

De holländska producenterna är mest intresserade att emigrera till länder som Danmark, Tyskland och Sverige. Utanför EU är Kanada det land som lockar mest. De östeuropeiska länderna är däremot mindre populära, trots låga fastighetspriser.

Majoriteten av emigranterna är unga familjer med barn. De vill först och främst flytta till länder med fungerande strukturer som känns trygga. För barnen önskar emigranterna trygga skolor och en social omgivning för familjen.

Mer än 1.850 personer deltog i omröstningen, som arrangerades online i mars. En minoritet av deltagarna (272 personer) var själva mjölkbönder medan 146 deltagare redan hade emigrerat.

På basen av detta har tidningen korrigerat resultaten och kalkylerar att 18 procent av läsarna har allvarliga planer på emigration. Ytterligare 28 procent överväger att lämna landet.

En fjärdedel av deltagarna anser att de ännu har en chans att fortsätta i Nederländerna. De övriga deltagarna (29 procent) konstaterar att tiderna har förändrats till det sämre för mjölkbönder, men de kommer ändå att stanna i landet.

Farmer i flera olika storlekar

På sin hemsida presentererar Interfarms ett stort antal både större och mindre objekt som är till salu i såväl Europa som övriga världen. Storlek, produktionsinriktning och priser varierar kraftigt.

Interfarms grundades 1997 och har specialiserat sig på internationell förmedling av jordbruksfastigheter. Företaget bistår enligt egen utsago både säljare och köpare i Europa och globalt under alla faser i köp- eller säljprocessen.

Ett av de dyraste objekten är en spannmålsgård i Manitoba, Kanada, med 1.890 hektar åker, byggnader och en rikligt utrustad maskinpark. Försäljningspriset anges till 14,9 miljoner kanadensiska dollar (9,9 miljoner euro).

Men det är inte bara miljonärer som kan ta chansen. Mindre gårdar med arrendejord finns också i kartoteket. Objekten befinner sig företrädesvis i Kanada, Tyskland, Danmark. Sverige eller något östeuropeiskt land.