Danish Crown
Danish Crown måste säga upp personal fastän priset på griskött stiger. FOTO: Danish Crown
Jordbruk EU Marknad

Grisbrist förorsakar
kris hos Danish Crown

Den danska slakterikoncernen Danish Crown måste säga upp 350 anställda, trots stigande konsumentpriser på griskött. Anledningen är en kronisk brist på slaktgrisar hos de danska uppfödarna. Landets näststörsta slakteri Tican har ett liknande problem.

Enligt Danish Crown har de stigande energikostnaderna och dyrt grisfoder tvingat många grisuppfödare att slakta sina djur i förtid. Gårdarna har reducerat produktionen eller helt och hållet upphört att producera slaktgrisar.

De höga produktionskostnaderna uppges indirekt vara en följd av kriget i Ukraina. Koncernen ser sig tvungen att reducera kapacitet, då tillgången på slaktgrisar har minskat i betydande utsträckning.

Sammanlagt ska Danish Crown säga upp 350 arbetstagare. Totalt försvinner 275 arbetsplatser i Saeby och 75 arbetsplatser i Ringsted. Koncernen får helt enkelt inte in tillräckligt många slaktgrisar för produktionen.

I samband med kriget i Ukraina har priserna på energi och djurfoder stigit kraftigt. Producentpriserna på gårdarna har inte hängt med i takten, vilket försämrar lönsamheten. Utbudet av slaktgrisar har därmed krympt.

Enligt Danish Crown ökade leveransen av grisar efter utbrottet av afrikansk svinpest i Tyskland. Detta föranledde till en början en kraftig ökning av produktionen, varvid hundratals medarbetare anställdes i slakterier över hela landet.

Höga kostnader för energi och foder

De rekordhöga kostnaderna för foder och energi har nu fått många producenter att minska sin grisproduktion eller stoppa den. Situationen har plötsligt ändrat och det gör ont att säga upp 350 medarbetare, beklagar koncernens produktionschef Per Laursen.

Enligt preliminär statistik från den danska branschorganisationen Landbrug & Fødevarer sjönk slaktvolymen i Danmark från januari till september med 1,2 procent jämfört med motsvarande siffra föregående år.

Danish Crown i Sæby har runt 800 anställda och de 275 uppsägningarna har medfört att en tredjedel av arbetsstyrkan plötsligt slutar. Omkring 48.000 grisar per vecka slaktas i den aktuella enheten.

Koncernen är världens största exportör av griskött. Danish Crown är också Europas största köttförädlare. På den europeiska marknaden för nötkött är Danish Crown Beef en tung aktör.

Koncernen har produktion i Danmark, Kina och ett antal europeiska länder och har även marknadstillgång till mer än 130 länder världen över. Danish Crown Group har cirka 26.000 anställda.

Problem också hos konkurrenten

Landets näst största slakteri Tican har likaså problem med den minskande danska grispopulationen. Prishöjningar på foder och el skapar stora problem för grisproducenterna.

Det innebär en reducering av grispopulationen och därmed också färre slaktgrisar. Tican slussar numera nästan tusen färre grisar än tidigare genom slakteriet per dag, skriver danska Agriwatch.

Det motsvarar en nedgång på sju procent i produktionen vid Ticans slakteri i Thisted. Antalet dagliga slakter har minskat från 7.800 grisar till 6.800 grisar. Slakteriet i Brørup fortsätter att upprätthålla sin normala kapacitet på 5.700 grisar per dag.

Det tyskägda slakteriet Tican förväntade sig redan i början av 2022 en trend med färre slaktgrisar. I stället följde en period med extraordinärt många slakter och press på kapaciteten.

Dessutom lämnade flera grisproducenter Tican i protest mot att slakteriet hotade att inte följa sitt löfte om restbetalningar under hösten. Enligt Agriwatch har Tican inte behövt säga upp personal i samma utsträckning som Danish Crown.