Jordbruk EU

Franska revisionsrätten vill
minska landets boskapsmängd

Frankrike borde skynda på åtgärder för att nå klimatmålen, anser den franska revisionsrätten. Ett effektivt sätt vore att reducera antalet nötkreatur, påpekar revisionsrätten.

Den franska revisionsrätten efterlyser en strategi för att minska antalet nötkreatur så att landet kan nå sina klimatmål. Den kraftigt subventionerade boskapsuppfödningen i Frankrike står för 11,8 procent av utsläppen av växthusgaser.

Detta är jämförbart med utsläppen från bostadshus, framhöll revisionsrätten i ett uttalande nyligen. För att uppfylla skyldigheterna om en nedskärning av metanutsläppen borde djurhållningen oundvikligen minskas med besked.

Enligt revisionsrätten kan denna minskning förenas med befolkningens näringsbehov. Revisionsrätten har givit regeringen råd om tydliga prioriteringar för subventioner för att uppnå en effektiv och uthållig djurhållning.

Uppfödning av nötkreatur är en viktig del av det franska jordbruket och jordbruket bedriver nästan en tredjedel av jordbruksarealen, konstaterar revisionsrätten. Efter Tyskland är Frankrike den största mjölkproducenten i EU.

Frankrike är också den största nötköttsproducenten. Med 4,3 miljarder euro i statligt stöd per år är boskapsuppfödningen den mest subventionerade jordbruksverksamheten i Frankrike.

Jordbruksministeriet har emellertid inte reagerat direkt på uppmaningarna att minska boskapen. Gårdar utan ekonomiska utsikter och utan socioekologiskt mervärde skulle däremot behöva stöd för att minska djurhållningen.

Läs också: Kanadensisk boskapsavel reducerar kornas metanutsläpp