E8944A8C 7700 4047 8Fa4 Ec833F384143
I takt med att hushållens köpkraft blivit sämre har försäljningen av mejerivaror minskat, och handelns egna märkesvaror, EMV, och lågprisprodukter utmanar varumärkesprodukter. FOTO: Arla
Jordbruk EU

Förändrat köpbeteende
pressar Arlas producentpris

Första halvåret 2023 präglades av hög inflation, fallande priser på världsmarknaden för mejeriprodukter och ett förändrat konsumentbeteende. Detta drog ner Arlas resultat, meddelar koncernen.

Men det bondeägda företaget har lyckats mildra de negativa effekterna och uppnå en Arlaintjäning på 49,7 eurocent per kilo mjölk, vilket möjliggör en efterlikvid till Arlabönderna på 1 eurocent per kilo mjölk för halvårsvolymerna, som planerat.

Den genomsnittliga Arlaintjäningen, som mäter skapat värde per kilo ägarlevererad mjölk, låg på nästan samma nivå som första halvåret 2022, med en liten ökning på 0,1 eurocent per kilo till 49,7 eurocent per kilo. Jämfört med Arlaintjäningen för helåret 2022 minskade den dock med 5,4 eurocent per kilo.

Till följd av sjunkande priser på världsmarknaden för mejeriprodukter har mjölkpriset till Arlabönderna sänkts rejält från förra årets rekordnivåer, och kooperativet försöker nu hitta en ny balans på en marknad där mjölkproduktionen ökar samtidigt som hushållen lägger mindre pengar på mat.

Arlas genomsnittliga a contopris var 48,2 eurocent per kilo mjölk första halvåret 2023, vilket kan jämföras med 46,6 eurocent per kilo första halvåret 2022 och 52 eurocent per kilo för helåret 2022.

– Som väntat satte marknadsförhållandena press på våra varumärkesprodukter. Men vi har lyckats skydda våra marknadsandelar gentemot konkurrenterna och det gläder mig att vi har säkrat koncernens vinst, ett konkurrenskraftigt mjölkpris och en efterlikvid till våra ägare, mjölkbönderna, på 1 eurocent per kilo mjölk baserat på halvårsvolymerna, som planerat, säger Arlas koncernchef Peder Tuborgh.

Förändrat köpbeteende pressar varumärkesprodukter

Efter flera år av hög volymdriven tillväxt för Arlas strategiska varumärken har siffrorna nu vänt till minus. Volymtillväxten för Arlas strategiska varumärken landade på minus 6 procent för första halvan av 2023.

– Under årets första sex månader har vi sett ett fortsatt högt inflationstryck. Det har bland annat lett till att konsumenter i större utsträckning valt lågpriskedjor och butikernas egna märkesvaror, vilket pressar våra varumärkesprodukter, säger Arlas finansdirektör Torben Dahl Nyholm.

Omsättningen för Arla Sverige var 8,9 miljarder kronor, cirka 1,2 miljarder kronor mer än under första halvåret i fjol. Precis som i resten av koncernen beror ökningen nästan helt på högre priser till dagligvaruhandeln och Foodservice.

Samtidigt har den volymdrivna omsättningen för Arlas strategiska varumärkesprodukter i Sverige minskat med i genomsnitt 10 procent, i takt med att många hushåll har handlat färre mejerivaror och bytt till billigare alternativ för att få ihop vardagsekonomin.

Även om inflationen troligen kommer att dämpas, räknar Arla med att även resten av 2023 kommer att präglas av stor osäkerhet.

– Vi bedömer att inflationen kommer att fortsätta påverka konsumenternas köpkraft och pressa varumärkesvolymerna på de flesta av våra marknader. Vi förväntar oss dock att en uppgång för mejeriprodukter i stort kommer att bidra till att varumärkestillväxten långsamt tar fart igen, säger Peder Tuborgh.