Lpx 47920
Sockerpriset steg under maj månad som enda kategori i FAO:s matprisindex. Brasilien avdelar igen mer sockerrör för framställning av etanol. FOTO: Landpixel
Jordbruk Globalt Marknad

FAO-matindexet föll på nytt i maj

Världsmarknadspriserna på baslivsmedel fortsatte att falla i maj för den fjärde månaden i följd. De negativa följderna av coronakrisen och ett starkt utbud på världsmarknaderna präglade utvecklingen, noterar FN-organisationen FAO.

Det globala matindexet backade med 1,9 procent till det lägsta värdet sedan december 2018. Priserna föll i samtliga produktgrupper med undantag för sockret, som steg med hela 7,4 procent.

Prisindexet för spannmål förblev relativt stabilt i maj med en knapp förlust på 1,0 procent sedan april. Det har varit lugnt på marknaderna. Efter en uppgång i april föll exportpriserna på vete igen med nästan 2 procent.

Prognoserna tyder på ett betryggande globalt utbud. Handelsaktiviteterna har redan bromsats upp i avvaktan inför nästa skördesäsong på det norra halvklotet. Som enda produktkategori steg rispriset med en procent.

De amerikanska majspriserna ligger nästan 16 procent under motsvarande fjolårsvärde. En svag efterfrågan från foder- och biobränslesektorerna i kombination med ett rikligt exportutbud bidrar till svackan.

Köpintresset vaknar i Kina

Indexet för mejeriprodukter föll under maj månad med 7,3 procent. Därmed föll indexet för den tredje månaden i följd till en nivå som hamnade 19,6 procent under motsvarande fjolårsvärde.

I maj föll noteringarna för alla mejeriprodukter. Mest pressades smörpriset som en följd av ett tilltagande säsongbetonat utbud i Europa. Priset på ost led av en mättad importefterfrågan på grund av rikliga exportleveranser från Oceanien.

Noteringarna på helmjölks- och skummjölkspulver föll något måttligare trots stora lager och en hög exportberedskap. Låga priser och en tilltagande ekonomisk aktivitet i Kina bidrar till att främja köpintresset.

Prisindexet på köttprodukter föll i maj för den femte månaden i följd, denna gång med 0,8 procent. Köttpriserna har sjunkit med 3,6 procent på ett år och ligger 20,8 procent under rekordnivån i augusti 2014.

Noteringarna på fågel- och griskött påverkas negativt av en hög exportkapacitet i viktiga producentländer. Den långsamt stigande efterfrågan på importvara i östra Asien och friare umgängesregler efter coronakrisen har inte räckt till för att kompensera läget.

Priset på lammkött har likaså stampat på stället och till och med fallit en aning. Noteringarna på nötkött har däremot stigit på grund av en stark efterfrågan på importvara. Samtidigt har det säsongbetonade utbudet från Brasilien och Oceanien bromsats upp.

Sockerpriset tar igen ny fart

Sockerpriset är denna gång det enda indexet som steg i månadens FAO-korg. Sockerpriset steg med hela 7,4 procent. Enligt FAO-experterna beror detta på krympande skördar av rörsocker i de viktigaste producentländerna.

Detta är särskilt fallet i Indien och Thailand. De stigande priserna på råolja stimulerar samtidigt de sockerproducerande länderna att avdela mer sockerrör för framställning av etanol. Det gäller i högsta grad Brasilien.

Prisindexet för växtoljor föll under maj månad med 2,8 procent till den lägsta nivån sedan tio år. Orsakerna är krympande import, coronapandemin och en dämpad efterfrågan. Priset på palmolja föll medan noteringarna för raps- och solrosolja steg.