Videokokous 250320
EU:s jordbruks och fiskeriministrar diskuterade livsmedelsförsörjningen i ett videomöte. FOTO: Satu Haapaniemi
Jordbruk EU Landsbygdsnäringar

EU-ministrar diskuterade
livsmedelsförsörjningen

EU:s jordbruks- och fiskeriministrar diskuterade i ett videomöte i onsdags coronavirusets (COVID-19) påverkan på livsmedelskedjan och speciellt på jordbruket och fiskerinäringen.

Finland underströk att stödet till primärproducenterna nu är mycket viktigt. En stark, europeisk jordbrukssektor är uppskattad i kristider och sektorn behöver stöd. Dessutom måste man särskilt värna om EU:s inre marknad.

Många lantgårdar behöver arbetskraft och produktionsinsatser från utlandet, stängda gränser inom EU skadar bland annat Finlands grönsaks- och bärproduktion.

Ministrarna underströk att EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) och gemensamma fiskeripolitik måste kunna vara flexibla i en krissituation.

– Det är viktigt att få in flexibilitet i EU-reglerna. På gårdarna och produktionsinrättningarna borde man nu enbart utföra helt nödvändiga granskningar för att förhindra spridningen av viruset, konstaterade jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C).

Finland lyfte också upp behovet av flexibilitet vid förskottsbetalningarna i de direkta CAP-stöden. Även i Europeiska havs- och fiskerifondens regler och finansiering behövs det klart större flexibilitet för att man med dess åtgärder ska kunna lösa de problem viruset orsakar företagsverksamheten.

Enligt jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski håller kommissionen på att förbereda en policy för att underlätta rörligheten för utländsk säsongarbetskraft.

Coronaviruset har medfört utmaningar för livsmedelssektorn i alla EU-medlemsländer. Livsmedelskedjan har dock i huvudsak fungerat bra.

– Vi måste se till jordbrukarnas och fiskarnas ork och utkomst för att kunna trygga livsmedelsförsörjningen, konkluderade minister Leppä.