3 R8 A6850
EU vill ompröva vargens skyddsstatus på grund av återkommande attacker mot tamdjur. Bilden tagen efter en vargattack mot betande får på en holme i Björköby ifjol. FOTO: Ari Isosalo
Jordbruk EU

EU lovar att se över
vargens skyddsstatus

EU-kommissionen medger att den växande vargstammen i flera europeiska regioner har blivit en reell fara för boskap och möjligen också för människor. Därför kan det bli aktuellt att ompröva vargens strikta skyddsstatus i Europa.

Vargens återkomst till regioner i EU där den inte har funnits på länge, leder allt oftare till konflikter med lokala jordbrukare och jägare. Det har blivit svårare att vidta effektiva åtgärder för att skydda boskap mot angrepp av rovdjur.

De ständigt återkommande incidenterna med aggressivt närgångna vargar i flera mellaneuropeiska regioner har fått kommissionen att reagera. Möjligen kommer vargens skyddsstatus att ändras. Parallellt skulle de rättsliga ramarna uppdateras.

Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen uppmanar lokala och nationella myndigheter att ingripa vid behov. I ett pressmeddelande påpekar hon att den nuvarande EU-lagstiftningen de facto tillåter sådana ingrepp.

Kommissionen samlar in data

Parallellt uppmanar kommissionen att kommuner, forskare och andra motsvarande intressenter ska leverera data och aktuell statistik om de växande vargbestånden till en för ändamålet aktiverad e-postadress: EC-WOLF-DATA-COLLECTION@ec.europa.eu.

Exakt vilken typ av information som kommissionen efterlyser är ännu öppet, enligt en talesman för kommissionen. Insamling av data har enligt kommissionen redan inletts av experter och nationella myndigheter. Nu ska samrådet stärkas ytterligare.

Skyddet av varg i EU regleras via det så kallade art- och habitatdirektivet rån 1992. Syftet är att trygga den biologiska mångfalden genom att bevara naturligt förekommande livsmiljöer samt floran och faunan i medlemsländerna.

Ett av huvudmålen är att skydda ständigt försämrade livsmiljöer i medlemsländerna och hotade vilda arter. Med bevarandestatus ska arternas naturliga utbredning, struktur, funktion och överlevnad tryggas på lång sikt.

I egenskap av inhemsk art i Europa åtnjuter vargen ett särskilt skydd. Medlemsländerna är skyldiga att garantera vargen en livskraftig population på lång sikt. Men de i och för sig välmenande åtgärderna har ställvis börjat ifrågasättas, särskilt på landsbygden.

EU måste lätta på vargskyddet

Den tyska bondeorganisationen DBV har i flera omgångar protesterat mot vargpolitiken i Bryssel. Enligt bönderna måste vargens skyddsstatus lindras kännbart. I Tyskland dödades eller revs enbart under fjolåret mer än 4.000 djur på bete.

Sveriges landsbygdsminister Peter Kullgren och hans österrikiska kollega Norbert Totschnig möttes nyligen för att diskutera vargproblemet. De vill aktivera en kampanj för att lätta på vargens skyddsstatus.

Träffen ska gälla som startskottet för en gemensam påstöt att förändra vargens status på EU-planet. De båda regeringarna har författat en gemensam skrivelse med bland annat krav på en förnyelse av vargens stränga skyddsstatus i EU.

DBV uttrycker samma åsikt. Det är inte tillräckligt om EU tillåter avskjutning av några problemvargar. Medlemsländerna måste få rätt att begränsa antalet vargar. Det förutsätter ändringar i vargens skyddsstatus.

En lagstiftning som villkorligt ger enskilda medlemsländer lösare tyglar räcker inte till, fastslår DBV:s ställföreträdande generalsekreterare Udo Hemmerling. Medlemsländerna måste få vidare befogenheter att handla.

Läs också: Miljögrupper kritiserar EU:s skärpta vargpolitik