P052081 747366
Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen höll sitt linjetal inför ett välbesökt EU-parlament. FOTO: EU
Jordbruk EU

EU-chefen eftersträvar nu
en realistisk jordbrukspolitik

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen efterlyser en europeisk jordbrukspolitik som baserar sig på realism, en strategisk dialog och mindre polarisering i jordbruksdebatten. Europa behöver en trygg matproduktion i samklang med naturen.

Ursula von der Leyen höll förra veckan sitt sedvanliga linjetal om viktiga politiska angelägenheter under det senaste året. Hon lyfte särskilt fram jordbruket och behovet av en trygg matförsörjning.

Von der Leyen inbjöd alla intressenter till en strategisk dialog kring produktionen av livsmedel. För ändamålet efterlyste hon en djupgående diskussion om EU-jordbrukets framtid med tyngdpunkt på växelverkan mellan natur, klimat och jordbruksproduktion.

Det är tydligt att det kritiska läget i världen oroar EU-kommissionen. Von der Leyen berörde i relativt korta ordalag den gröna given i samband med jordbruket. Ett annat centralt tema, Farm-to-Fork -strategin, noterades inte alls i anförandet.

Nya vindar inom kommissionen?

Många frågar sig i vilken mån bytet av personal i EU-kommissionen kan spela i sammanhanget. Kommissionens viceordförande Frans Timmermans har personligen påstridigt forcerat den gröna given som ett tungt politiskt mål.

Timmermans har nyligen avgått på eget initiativ med målet att bli röstmagnet i parlamentsvalet i Nederländerna. Von der Leyen bollar inte lika extremt med gröna reformer, fastän hon också betonar sambandet mellan jordbruk och naturskydd.

Inför EU-parlamentet betonade Von der Leyen vikten av att skydda naturen men balanserade upp denna målsättning med den betydelsefulla produktionen av trygga livsmedel. EU ska värna om en självförsörjning med hälsosamma livsmedel.

I sitt linjetal uttryckte von der Leyen sin uppskattning för EU:s jordbrukare och tackade bönderna för deras dagliga leveranser av livsmedel. Jordbrukets uppgift är att producera hälsosamma livsmedel, grunden för EU:s jordbrukspolitik, betonade hon.

En trygg och oberoende livsmedelsförsörjning är av största betydelse.

En produktion i samklang med naturen är jordbrukets förtjänst. EU:s matförsörjningen sker i harmoni med naturen. Det är ingen självklarhet.

Rysslands angrepp mot Ukraina, klimatförändringarna med torka, skogsbränder och översvämningar, men även nya förpliktelser, präglar jordbrukarnas arbete och inkomst.

Intensiv dialog utan polarisering

Utmaningarna måste tas på allvar. Åtgärder är viktiga för att skapa och utveckla goda jordbrukssystem. Denna utveckling kan enbart genomföras i samarbete med jordbrukarna. EU måste trygga framtidens livsmedelsförsörjning.

EU behöver mer dialog och mindre polarisering. Därför vill kommissionen inleda en strategisk dialog om framtiden för EU:s jordbruk. Jag är och förblir övertygad om att jordbruk och naturskydd kan gå hand i hand, fastslog von der Leyen.

EU syftar till att förena livsmedelssäkerhet och harmoni med naturen. Detta är en av de mest centrala uppgifterna. För att förverkliga en sådan växelverkan, behöver EU en strategisk dialog om jordbrukets framtid.

Von der Leyen framhåller att biologisk mångfald och ekosystemtjänster är avgörande för alla EU-medborgares välfärd. En förlust av naturen förstör inte bara befolkningens försörjning, utan också den viktiga hembygdskänslan, framhöll hon i sitt linjetal.

Läs också: Copa-Cogeca välkomnar EU-dialog om jordbruket