Rural America
Enligt gruppen ”Rural America 2020” utgör Trump-administrationen ett allvarligt hot mot den amerikanska landsbygden.
Jordbruk Globalt

En grupp USA-farmare
går till angrepp mot Trump

En ny politisk kampanjgrupp har grundats i USA för att bekämpa president Donald Trumps landsbygdspolitik. Enligt gruppen ”Rural America 2020” utgör Trump-administrationen ett allvarligt hot mot den amerikanska landsbygden.

Kampanjgruppens ledning består av företrädare för landsbygdsbefolkningen i delstaterna Michigan, Ohio, Pennsylvania, Wisconsin, Minnesota och Iowa. Gruppen betraktar det som sin huvudsakliga uppgift att försvara landsbygden mot Trumps politik.

Kampanjen leds av Christoffer Gibbs, som är sojaodlare i Ohio. Han beskriver sig som en före detta väljare av Trump och tjänsteman inom USDA Farm Service Agency, som administrerar regeringens jordbruksprogram.

Skadlig för landsbygden

Gibbs beklagar att den amerikanska landsbygden alltför ofta betecknas som Donald Trumps hemmapublik. På gruppens hemsida understryker Gibbs att landsbygden i hela USA lider under följderna av den sittande presidentens politik.

Enligt Gibbs är politiken direkt skadlig för landsbygden. Misslyckade handelskrig, stigande kostnader för jordbrukets råvaror, stängda sjukhus, sammanbrott på marknaderna för biobränslen, konkurser och självmord plågar regionerna.

Det lantliga Amerika led av Trump-administrationen långt innan covid-19 började dra in över landet. Trumps illa organiserade reaktioner på pandemin har ytterligare försvårat läget för USA:s producenter av mejeriprodukter, boskap och andra jordbruksvaror, säger Gibbs.

Under de senaste sexton månaderna har Trumps handelspolitik förorsakat bestående skador för USA:s jordbruksekonomi. President Trumps handelskrig jagade bort min bästa och största kund, klagar sojaproducenten Gibbs.

Brutna löften

Han noterar att Rural America 2020 redan har byggt upp ett nätverk av regionala ledare i de viktigaste landsbygdsbetonade delstaterna. Enligt Gibbs är det nu viktigt att främja politiska lösningar som stärker den amerikanska landsbygden.

Sojaodlaren Rick Telesz är gruppens representant i Pennsylvania. Enligt Telesz är bönderna inte så lättlurade som presidenten förefaller att tro. I stället för framsteg har farmarna bara fått brutna löften och stigande tullar som försvårar exporten.

Trump ruinerar våra marknader. Det finns ingen motivation för jordbruk längre. Problemet är att jag har investerat allt jag hade i jordbruket, nu finns ingen återvändo, beklagar veteodlaren Bob Kuylen, som representerar nätverket i North Dakota.