Virkesmarknad22
Efterfrågan på klenvirke och massaved förutspås vara god under hösten.
Tema

Dags sätta ungskogarna i skick
– god efterfråga på
klenvirke i höst

Det har varit goda tider för skogsägarna med höga virkespriser och god efterfrågan. Men att sia om framtiden är vanskligt med tanke på det mycket osäkra globala läget. Efterfrågan på...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera