Jordbruk EU Marknad

Brödpriset stiger till
rekordnivå i Europa

Priserna på livsmedel har skjutit kraftigt i höjden de senaste månaderna. Detta gäller särskilt matoljor och fetter, men också baslivsmedel som bröd kostar skjortan i många EU-länder, påminner statistikbyrån Eurostat.

I augusti 2022 hade priset på bröd i EU-länderna stigit med i medeltal 18 procent sedan motsvarande månad 2021. Som jämförelse kan noteras att brödpriset endast steg med 3 procent mellan augusti 2020 och 2021.

Det råder stora skillnader i prisutvecklingen för bröd i de olika EU-länderna. Mest har brödpriset stigit i Ungern med ett prispåslag med 66 procent på ett år. Därefter följer Litauen (33 procent), Estland och Slovakien (vardera plus 32 procent).

I de östeuropeiska länderna rör sig prishöjningarna på bröd i allmänhet mellan 20 och 30 procent det senaste året. I de gamla EU-länderna är prisstegringen betydligt moderatare, mellan 10 och 15 procent.

Minst har brödpriset stigit i Finland, Österrike, Luxemburg, Nederländerna och Frankrike, där prispåslaget det senaste året varierar mellan 12 och 8 procent, i nämnd ordning. Minst har brödpriset stigit i icke EU-landet Schweiz, där priset har stigit med fyra procent.