Opinion

Bolla inte med momsen i onödan!

För en dryg vecka sedan publicerades en studie om mervärdesskatten av Statens ekonomiska forskningscentral VATT och Löntagarnas forskningsinstitut. Forskningen visar att sänkt moms inte nödvändigtvis har någon inverkan på priserna. Enligt studien skedde ingen förändring för 60 procent av priserna. Det som studien också pekar på är att en höjning av momsen igen lätt leder till högre priser. En sänkning av momsen leder de facto ofta till större vinstmarginal för företagen i stället för lägre konsumentpriser.

I studien analyserades förändringar i mervärdesskatten för frisör- och barberartjänster åren 2007-2012. Under den tidsperioden sänktes först momsen till en fjorton procentenheter lägre skattesats. Efter fem år höjdes den igen med fjorton procentenheter. Återgången till den högre momssatsen syntes däremot tydligt. Nästan alla företag höjde sina priser med 80-120 procent.

Nu gäller just den här studien mervärdeskatten för frisör- och barberartjänster men vi kan ändå utgå från att vi skulle se liknande skeenden och fenomen också med momsen för andra produktgrupper. Det finns hållbara argument för en låg moms, som att stävja den grå ekonomin, och det gäller närmast momsen på tjänster. Men den här studien bekräftar ändå det som många av oss konsumenter befarat redan länge. De positiva effekterna med justeringar av momsskattesatserna når inte konsumenten i tillräckligt hög grad och de förbättrar inte konsumentens köpkraft. Det finns förstås andra motiv för skattejusteringar, också för momsens del. Men den här studien visar ändå tydligt hur det kan gå om man börjar ”bolla” med momsskattesatserna.