734Daf1F Df9B 4A20 9F91 C58F7635Dd46 W 960
Benprov från ett av de döda vildsvinen har analyserats av SVA. FOTO: Erik Ågren
Jordbruk EU

ASF har påträffats
i mellersta Sverige

Afrikansk svinpest påträffades på onsdagen i ett prov från ett dött vildsvin i Sverige. Fyndplatsen befinner sig strax sydost om Fagersta kommun i Västmanlands län. Myndigheterna har börjat utreda hur smittan har kommit till Sverige.

Enligt Jordbruksverket har vildsvin hittats döda inom ett begränsat område i Fagerstatrakten sedan den 25 augusti. Prover från ytterligare ett vildsvin är på väg in till veterinärmyndigheten SVA. En beredskapsplan har nu satts i verket.

Myndigheterna har börjat lokalisera, begränsa och bekämpa smittan. En av de första åtgärderna blir att tillsammans med jägarorganisationerna söka efter flera döda vildsvin. Jordbruksverket arbetar enligt en beredskapsplan som nu sätts i verket.

I dagsläget vet myndigheterna inte hur smittan har kommit in, men området ligger långt från närmaste smittade område i Europa. Myndigheterna utgår från att smittan har spridits via människor och inte av vildsvin.

Även om det är en allvarlig situation för Sveriges smittskyddsläge så vill jag understryka att situationen inte är farlig för människor. Man kan t.ex. fortsätta äta griskött, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Landsbygdsministern träffar representanter för Jordbruksverket för att få ytterligare information. Gårdar med grishållning uppmanas att se över sin biosäkerhet och kontakta veterinär vid tecken på sjukdom eller ökad dödlighet.

Afrikansk svinpest sprids just nu på flera områden i Europa. Det finns länder som har lyckats utrota sjukdomen och det är Sveriges nationella målsättning, säger Karl Ståhl på SVA.