Jordbruk Landsbygdsnäringar Livet på landet

Svenskspråkig utbildning för krishanterare

Under hösten siktar Arbetshälsoinstitutet på att ordna tre svenskspråkiga utbildningar för personer som kan hamna i svåra diskussioner när de ska hjälpa jordbrukare och andra landsbygdsmänniskor som behöver stöd.

Det berättar Jalmari Heikkonen som är specialsakkunnig vid Arbetshälsoinstitutet i Kuopio. Han besökte i veckan Åland tillsammans med representanter för den välbefinnandegrupp som Institutet har tillsatt.

– Vi inser att det behövs utbildning också på svenska och därför är vi här, säger Heikkonen.

Närmare detaljer om de svenskspråkiga kurserna är inte klara, men tanken är att en av dem arrangeras på Åland, en annan i Österbotten och den tredje på sydkusten.

När motsvarande utbildning hållits på finska har man haft en jurist och en psykolog att berätta hur man kan hantera svåra diskussioner med dem som behöver stöd. I den svenska utbildningen medverkar också Susan Rabb som jobbar inom projektet ”Ta hand om bonden”.

Jalmari Heikkonen kan berätta om många finska kurser och seminarier som hållits runt om i landet för att befrämja välmåendet på landsbygden. I höst startar ett nytt projekt om arbete, hälsa och välbefinnande. Där ingår bland annat ett frågeformulär på internet där alla intresserade kan besvara ett 50-tal frågor för att kartlägga sin situation och eventuella hjälpbehov.

– Den här tjänsten kommer förhoppningsvis igång i oktober eller senare i höst och ska också finnas på svenska samt dessutom på engelska för utlänningar som bor och jobbar i Finland, påpekar Heikkonen.