Klimat
Veckans Tok

Klimat

– Jag ser inga fördelar med klimatuppvärmningen!

– Ett varmare klimat betyder mera sol som mina solpaneler kan ta tillvara och driva mitt kylaggregat!