Arkiv

Bayer får ny chef

Den tyska kemikoncernen Bayer har fått en ny chef. Den nuvarande verkställande direktören Werner Baumann har i förtid lämnat koncernen.

SLC - Img 6297
Försäljningen av ekoprodukter sjönk med åtta procent ifjol

Inflationen har påverkat konsumenternas köpbeteende. Det märks tydligt på ekomarknaden, där försäljningen nu sjunker på den finländska marknaden efter tio års positiv utveckling.

Delta i vägkartan om jordbruksnaturens mångfald

Den 17 mars ordnar MTK och SLC i samarbete med Livsmedelsverket webbinariet ”Jordbruksnaturens mångfald – nuläge och framtid om jordbruksmiljöns biodiversitet”. Webbinariet stöder utarbetandet av vägkartan för jordbruket.

SLC - Potatislager2023
Lagren av matpotatis räcker till för en normal vår

I mitten av januari uppgick mängden mat- och industrimatpotatis i gårdarnas lager till 100 miljoner kilo, varav 84 miljoner kilo var matpotatis. Lagret är litet mindre än vanligt, uppger Naturresursinstitutet.

Betydande regionala skillnader i lantbrukets avbytarservice

I den enkät om belåtenheten med lantbrukets avbytarservice som MTK- och SLC-förbunden genomförde fick avbytarservicen i medeltal skolvitsordet 7,8.

Franska protester mot växtskyddsregler

Arga bönder blockera senaste vecka delar av Paris med sina traktorer. Traktormarschen riktade sig särskilt mot skärpta EU-restriktioner för användningen av neonikotinoider inom sockerbetsodlingen.

Nötkreatursregistret får ett anmärkningssystem

Till nötkreatursregistret är ett anmärkningssystem på kommande, meddelar Livsmedelsverket.

SLC - Afc9B97A8Ecce7Cd Org
Väderstad utökar produktportföljen med radhackor från Thyregod

Väderstad köper delar av det danska företaget Thyregod A/S. Detta innebär att hela det danska företagets sortiment av radhackor läggs till i Väderstads produktportfölj.

SLC - Akerpris2022
Färre köp men högre priser i handeln med åker och skog

I fjol uppgick totalantalet köp som endast omfattade åker på över 2 hektar till cirka 680. Representativa köp av motvarande skogslägenheter med enbart skog uppgick till cirka 4.520, uppger Lantmäteriverket.

SLC - Nep5
Visa dubbel omtanke på Alla hjärtans dag!

Gläd en viktig vän med en gåva som värmer hjärtat och samtidigt stöder en jordbrukarfamilj som vill ta steget ur fattigdom.

SLC - A0051C39 7C3D 4Fc2 Bb02 0E8245409Be6
Nya våtmarksobjekt söks i södra Finland

I vår väntar 43 restaurerade våtmarker runtom i Finland på sjöfåglarna. I takt med att våtmarksprojektet SOTKA fortsätter utvidgas livsmiljöarbetet. Nu söks nya objekt för planering av restaurering.

SLC - Grune3
Skuffare på resa till Grüne Woche 2023

I slutet på januari besökte 33 agrologstuderande vid Yrkeshögskolan Novia den Internationella gröna veckan, Grüne Woche, i Berlin.