A0051C39 7C3D 4Fc2 Bb02 0E8245409Be6
Saarijärvi strandvåtmark i Salo efter restaureringarna. FOTO: Lauri Laitila/Finlands viltcentral
Jordbruk Skogsbruk

Nya våtmarksobjekt
söks i södra Finland

I vår väntar 43 restaurerade våtmarker runtom i Finland på sjöfåglarna. I takt med att våtmarksprojektet SOTKA fortsätter utvidgas livsmiljöarbetet. Nu söks nya objekt för planering av restaurering.

Landhöjningsmark i Hyvinge, sank betesmark i Lojo, strandäng i Salo och många andra objekt har inom ett par år gjorts till imponerande våtmarkslivsmiljöer för sjöfåglar med hjälp av våtmarksprojektet SOTKA.

– Våtmarkerna är viktiga för sjöfågelstammarnas återhämtning, eftersom andungarna behöver grunda vatten där det kryllar av vattenlevande ryggradslösa djur, berättar Lauri Laitila, som är planerare inom våtmarksprojektet SOTKA.

Jämnar ut översvämningar

Förutom att våtmarkerna främjar artrikedomen skyddar de också vattendragen och jämnar ut översvämningar. Majoriteten av objekten ägs av privata markägare, som av olika orsaker har velat anlägga en våtmark.

Målet för våtmarksprojektet SOTKA, som leds av Finlands viltcentral, är att främja sjöfågelstammar på tillbakagång genom att hjälpa markägare och andra intresserade aktörer att anlägga, restaurera och sköta objekt som är lämpliga häckningsmiljöer för sjöfåglar. Restaureringarna har huvudsakligen utförts genom fördämningar.

– Lokalinvånarna har visat stort intresse. En våtmark bidrar med skönhet i landskapet och ger rekreationsmöjligheter. Till exempel klipporna vid Jyrkännotko våtmark är en bra utsiktsplats när man vill betrakta våtmarkslivet ur fågelperspektiv, säger Laitila.

Fågelskådare och jägare kan samsas i samma område. Med hjälp av ett projektavtal säkerställs att sjöfågeljakten är hållbar och att våtmarken sköts aktivt.

D8D3D8F0 6Ad9 4555 9572 39Fe0378A66D
Saarijärvi strandvåtmark i Salo före restaureringarna. FOTO: Lauri Laitila/Finlands viltcentral

Förslag på nya objekt tas emot

Nu får man ge förslag på nya objekt till våtmarksprojektet SOTKA. Egen finansiering och sponsorer har en viktig roll i uppföljningsprojektet: projektet står för planeringen, men medel för genomförandet måste fås från andra finansieringskällor.

Våtmarksprojektet SOTKA finansieras av jord- och skogsbruksministeriet och hör till livsmiljöprogrammet Helmi, som ska stärka den biologiska mångfalden i Finland. Inom projektet skapades under åren 2020-2022 över 630 hektar livsmiljöer för sjöfågelkullar.

Målet för uppföljningsprojektet åren 2023-2024 är att planera minst 40 vidsträckta häckningsmiljöer samt främja genomförandet av enkla och förmånliga livsmiljörestaureringar.