Akerpris2022
På Åland var åkermarken dyrast i hela landet, 15.900 euro per hektar. Det numeriska värdet baserar sig dock på endast tre köp av enbart åker. ARKIVFOTO
Jordbruk Skogsbruk

Färre köp men högre priser
i handeln med åker och skog

I fjol uppgick totalantalet köp som endast omfattade åker på över 2 hektar till cirka 680. Det är 8,5 procent mindre än 2021, uppger Lantmäteriverket.

Lantmäteriverket har sammanställt köpeskillingarna för fastigheterna och antalet köp för 2022.

Liksom under de föregående åren gjordes flest köp i Södra Österbotten, totalt 125. Även där minskade antalet köp med över 7 procent.

Medianpriset för köp av åker i hela landet var 8.700 euro per hektar. Medianpriset steg med 2,5 procent jämfört med året innan.

I Fastlandsfinland var åker dyrast i Egentliga Finland, där medianpriset var 12.000 euro per hektar.

På Åland var åkermark ännu dyrare, 15.900 euro per hektar. Det numeriska värdet baserar sig dock på endast tre köp av enbart åker.

Billigast var åker i Lappland, cirka 2.000 per hektar.

Priset på skogslägenheter fortsatte stiga

I fjol gjordes cirka 4.520 representativa köp av skogslägenheter med enbart skog på mer än 2 hektar i hela landet. Det är 13 procent mindre än året innan. Antalet köp sjönk till 2019 års nivå.

Liksom under de föregående åren ingicks flest skogslägenhetshandelsavtal i Norra Österbotten, totalt 640. Där minskade antalet köp med 16 procent jämfört med året innan.

När vi granskar utvecklingen av antalet köp i Fastlandsfinland per landskap i förhållande till året innan, ökade antalet endast i Mellersta Finland (+17 %) och Norra Karelen (+2 %). Antalet minskade kraftigast i Mellersta Österbotten, med 29 procent.

− Medianen för köpeskillingar var cirka 3.600 euro per hektar. Medianpriset steg med hela 14 procent jämfört med 2021. En del av uppgången i medianpriset kan förklaras av högre priser i de södra delarna av Finland, eftersom södra Finlands andel av antalet köp i hela landet steg från 35 procent året innan till 42 procent. Ungefär hälften av prisstegringen beror sannolikt på variationerna i den regionala fördelningen av köpen, säger ledande expert vid Lantmäteriverket Esa Ärölä, som satt sig in i statistiken över skogshandel.

Dyrast var skog i Nyland, där medianpriset var 6.500 euro per hektar. I Egentliga Finland nåddes också ett genomsnittligt hektarpris på 6.000 euro. Billigast var skog i Lappland, i genomsnitt 1.300 euro per hektar.

I Nyland steg medianpriset i euro mest och var 1.600 euro per hektar. Ökningen var 33 procent jämfört med året innan.

De priser som anges i texten är medianpriser.