Jordbruk

Åländskt seminarium om hållbart jordbruk

Landskapsregeringen ordnar den 8 november klockan 13 tillsammans med Landsbygdsnätverket ett seminarium om hållbarhet inom jordbruket och livsmedelssektorn.

Huvudföreläsare på seminariet som hålls i lagtingets auditorium Sälskär är Josef Appell, som under tio år varit inspektör på ett stort jordbruk och nu sedan två år bedriver ett ekologiskt jordbruk på 330 hektar.

Han har tidigare bland annat föreläst på Kungliga jord- och skogsbruksakademin enligt konceptet ”conservation agriculture” som bygger på att man med ett resursbesparande växtodlingssystem långsiktigt förbättrar avkastningen och lönsamheten samtidigt som man bevarar miljön.

Eftermiddagen avslutas med en sammanfattning av Sölve Högman som är chef för landskapsregeringens jordbruksbyrå.