Jordbruk EU

34 fall av svinpest har
påträffats i Sverige

Antalet positiva fynd av afrikansk svinpest i området kring Fagersta i Sverige har nu stigit till 34 fall.

Enbart under måndagen räknades 14 nya fall in. Statens veterinärmedicinska anstalt SVA har hittills undersökt 41 kadaver, av vilka 34 var positivt infekterade.

Under helgen har många jägare varit ute i skogen för att leta efter nya kadaver. Enligt webbtidningen Jordbruksaktuellt har de påträffade kadavren upphittats inom ett mycket begränsat område. Omkring 400 jägare deltog i en insats under veckoslutet.

Statsepizootolog Karl Ståhl uppger för JA att sökarbetet torde fortsätta i ytterligare tiodagar. Därefter ska genomsökningen upprepas mer det regelbundet intervall, eftersom det kan finnas ännu levande vildsvin som dör i ett senare skede.