Img 3072
Novias rektor Örjan Andersson och SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback är överens om vuxenutbildningens möjligheter. Intresset har varit stort, och de hoppas på många anmälningar inför starten 2024.
SLC

Yrkeshögskolan Novia
vill inleda lantbruksutbildning
för vuxna 2024

Yrkeshögskolan Novia och SLC har inlett ett samarbete för att utreda intresset för en lantbruksutbildning för vuxna i Österbotten. Om allting går vägen kan utbildningen av agrologer och skogsingenjörer inledas redan 2024.

– Vi har kartlagt intresset för en vuxenutbildning med hjälp av ÖSP, och fått goda resultat och angelägen respons. Jag ser det här som en verkligt unik möjlighet, berättar SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback.

Laxåback framför att syftet med utbildningen är att skapa utbildningsmöjligheter för de som är inne i arbetslivet och inte har möjlighet att studera heltid.

Örjan Andersson som är rektor och verkställande direktör vid Novia öppnar upp:

– Det är ett flexibelt upplägg. Utbildningen börjar som tvååriga öppna högskolestudier i Österbotten. Det handlar främst om distansstudier, men cirka en gång i månaden har studerandena intensiva dagar tillsammans. Dessa är främst i Vasa, men kommer också att ambulera mellan olika orter i Österbotten.

Flexstudierna inleds genom ett simpelt anmälningsförfarande vid Öppna YH. Efter två år av öppna studier kan man ansöka om att fortsätta studera flexibelt som examensstuderande, inom en egen ansökningskvot. I sin helhet omfattar studierna därmed 4 år och 240 studiepoäng.

I helheten ingår även praktik, studiebesök och exkursioner, men Andersson påpekar att kompetensen är det viktiga.

– Många studeranden kommer redan att ha en stor erfarenhet eller tidigare studier i bagaget som i mån av möjlighet kan beaktas.

Eftersom intresset är stort försöker man få igång utbildningen möjligast fort.

– Vi räknar med att kunna starta från och med årsskiftet bara vi får tillräckligt med anmälningar, säger Andersson.

Detta är fjärde gången Novia kör ett koncept med utlokaliserade studier. Flexstudier pågår redan inom företagsekonomi, samt utbildningarna till socionom och sjukskötare.

Andersson och Laxåback framhåller dock att projektet endast genomförs om det intresse som kartläggningen identifierat manifesterar sig i praktiken.

Ytterligare uppgifter om utbildningen och anmälan kommer att senare finnas här.

Tf prefekt Johnny Sved svarar på frågor per e-post: johnny.sved@novia.fi.