48864541378 00Fcd5347D O
WTO:s generaldirektör, brasilianaren Roberto Azevedo, avgår överraskande från sin post. FOTO: WTO
Jordbruk Globalt Marknad

WTO:s generaldirektör
avgår mitt i handelskrisen

Världshandelsorganisationen WTO måste leta fram en ny generaldirektör. Brasilianaren Roberto Azevedo har oväntat sagt upp sig mitt under den kanske största krisen hittills inom världshandeln. Azevedo har varit chef för WTO sedan 2013.

Den 62-årige Azevedo skulle enligt planerna sköta sin post fram till slutet av 2021. Han motiverar sin avgång med familjeskäl. Sedan en längre tid krisar det kring WTO, inte minst på grund av häftig kritik från USA och president Donald Trump.

Enligt Trump har WTO behandlat USA orättvist. Kina hade aldrig kunnat ta den topposition som landet i dag har inom världshandeln utan WTO:s stöd. Trump hävdar att Kina och Indien har dragit stora fördelar av WTO:s svaga insatser.

USA hotade länge med att lämna WTO om världshandelsorganisationen inte lägger om sin kurs. Förlikningssystemet måste tillfälligt ställas in i slutet av fjolåret som en följd av en blockad från USA:s sida.

EU, Schweiz, Kina och talrika andra länder räddade senare systemet genom att inrätta en provisorisk lösning. En stark insats i sammanhanget spelade EU:s handelskommissionär Phil Hogan. Därigenom kunde förlikningen i internationella handelstvister igen återupptas.

WTO förlorade egentligen sin auktoritet redan i början av 2000-talet då den så kallade Dorarundan påbörjades. Förhandlingarna misslyckades trots långvariga försök och lades definitivt ned 2016.

Sedan dess har WTO hållit en låg profil. Azevedo har medgivit att WTO i flera avseenden inte har fungerat optimalt. För några månader sedan varnade Azevedo för coronakrisen och förutsade den djupaste recessionen på mycket länge.

EU:s handelskommissionär och tidigare agrarkommissionär Phil Hogan beklagar Azevedos avgång. Han konstaterar att Azevedo har samarbetat tätt med EU och andra viktiga handelsnationer för att utveckla det multilaterala handelssystemet.

Enligt Hogan är det viktigt att nu snabbt finna en ny kandidat för posten som generaldirektör för WTO. De stora utmaningarna med covid-19 förutsätter en omedelbar och effektiv planering för att trygga världshandelns framtid.

WTO måste spela en stark roll och reagera effektivt på pandemin. Många viktiga politikområden är beroende av samordning och en fri handel utan onödiga hinder, framhåller Hogan.