Jordbruk

Webbinarium om klimatarbete
som framgångsfaktor

De klimatfärdplaner som beretts av aktörerna i livsmedelskedjan är nu färdiga. Utöver färdplanerna ska det i enlighet med regeringsprogrammet arbetas fram ett program för klimatvänlig mat samt ett klimatåtgärdspaket för markanvändningssektorn. Tillsammans skapar dessa en bra grund för ett hållbart livsmedelssystem.

Den 7 oktober kl.9-11.00 ordnar Jord- och skogsbruksministeriet ett webbinarium för att presentera färdplanerna och för att diskutera hur dessa planer ska genomföras och vilka samarbetsmöjligheter det finns inom matsektorn.

Ett mer detaljerat program och en länk för anmälan sänds senare. Webbinariet ordnas av jord- och skogsbruksministeriet i samarbete med Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, Livsmedelsindustriförbundet, Dagligvaruhandeln och Turism- och restaurangtjänsterna.