Jordbruk SLC

Webbenkät om odlingssäsongen

Under växtsäsongen kommer MTK och SLC att kartlägga hur odlingssäsongen framskrider i Finland. Den första webbenkäten har skickats ut till SLC:s och MTK:s medlemmar och enkäten sprid även genom förtroendevalda och samarbetspartners nätverk såsom Handelsträdgårdsförbundet och Frukt- och Bärodlarnas förbund.

Organisationernas experter använder informationen för att sammanställa en helhetsbild av odlingssäsongen och som grund för intressebevakning. Enkäten besvaras anonymt och enskilda svar kan inte spåras till respondenten.

Enkäten kan besvaras elektroniskt på adressen https://link.webropolsurveys.com/s/Kasvukausikysely12022. SLC uppmuntrar medlemmar att besvara enkäten för att organisationerna ska kunna skapa sig en täckande lägesbild av odlingssäsongen runt om i landet. Enkäten kan besvaras fram till den 26 juni.

Tilläggsinformation om undersökningen ges av Christoffer Ingo, lantbrukspolitisk sakkunnig (christoffer.ingo@slc.fi) på SLC samt av Johan Åberg, jordbruksdirektör på MTK (johan.aberg@mtk.fi).