Tema

VIPU-ombuden hjälper
med EU-stödansökan

Behöver du hjälp med EU-stödansökan? Som SLC-medlem kan du kontakta någon av de VIPU-ombud som lokalavdelningarna inom ÖSP och SLC Nyland har utsett.

Inom SLC Åboland anlitas utomstående blanketthjälp och kansliet ger närmare kontaktuppgifter om du behöver hjälp. På Åland skall du i stödansökningsfrågor vända dig till Ålands hushållningssällskap.

Listan på ombud hittar du också på SLC:s hemsida.

Ifyllningen av stödansökan och rådgivningen sker mot avgift. SLC har tecknat en gruppansvarsförsäkring för blankettombuden. Självrisken är 300 euro för varje enskilt fall. Övre gränsen för ersättning är för varje enskild skada 25.500 euro. Skador som till beloppet understiger 500 euro ersätts inte.

Försäkringen täcker inte skador som beror på att jordbrukaren uppgett felaktiga uppgifter.

VIPU-ombud i Österbotten 2023

Esse

Greger Forsblom, tel. 0500-368852

Korsholm

Folke Krohn, tel. 0500-568251

Bjarne Mara, tel. 050-5575179

Christer Öist, tel. 050-5181057

Karleby, Kronoby

Sanna Särs, tel. 040-7362132

Guy Norrbygård, tel. 0500-563683

Markus Storbacka, tel. 040-5577974

Lappfjärd

Patrik Björknäs, tel. 040-5854531

Malax

Christian Storm, tel. 050-3624691

Munsala

Magnus Berg, tel. 040-5457826

Nykarleby

Johan Willman, tel. 050-4626042

Oravais

Mikael Hägglund, tel. 0500-866806

Pedersöre

Jonas Kackur, tel. 050-3025161

Purmo

Mats Källman, tel. 050-5111354

Vörå

Ulf Härtull, tel. 0500-320687

Pörtom, Yttermark

Maarit Boij, tel. 0400-367713

Yttermark

Stefan Guldén, tel. 050-5611713

Närpes, Kristinestad

Stefan Nordman, tel. 0400-266682

Övermark

Jan Granskog, tel. 050-5206237

Kennet Franzén, tel. 050-3231802

VIPU-ombud i Nyland 2023

Tenala-Bromarf

Johan Holmström, tel. 040-5592370

Raseborg

Johanna Wasström, tel. 040-5858430

Sibbo

Jim Hindsberg, tel. 040-5765355

Borgå

Anders Rosengren, tel. 0400-487743

Mathias Wiksten, tel. 040-5901998

Liljendal

Bodil Lindqvist (försäkrad via NSL), tel. 0400-550553

Lappträsk

Kaj Björkell, tel. 019-610260

Ben Silfvast, tel. 040-5663312

SLC Öst

Anders Rosengren, tel. 0400-487743

Anders Malmberg, tel. 0400-927809

Erik Brinkas, tel. 040-5459786

SLC Åbolands VIPU-ombud

SLC Åboland har inga egna ombud, utan hänvisar medlemmarna att använda sig av Finska Hushållningssällskapets rådgivare, läs mer här.

ÅPF:s VIPU-ombud

På Åland är det Ålands Hushållningssällskap som hjälper till med stödansökan, läs mer här.