Jordbruk Marknad

Vilomix köper rättigheterna
för Neudorff-produkterna

Vilomix Finland Oy och Esbau Oy Bio-Garden har kommit överens om ett förvärv av affärsverksamheten där Vilomix Finland Oy köper upp Neudorff-produkternas försäljningsrätt av Esbau Oy Bio-Garden. Transaktionen äger rum 1.10.

Esbau har varit återförsäljare för W. Neudorff GmbH KG, ett tyskt företag med fokus på ekologiska trädgårdsprodukter, i Finland sedan 1983. Esbau har ca 1.000 återförsäljare i Finland bl.a. S-gruppen, Kesko, Bauhaus, Hankkija och Rusta. Med förvärvet kommer två av de nuvarande Esbau-anställda att övergå till Vilomix.

W. Neudorff GmbH KG är specialist inom ekologisk trädgårdsodling, vars sortiment omfattar växtskydds- och växtvårdsprodukter, produkter för bekämpning av skadedjur, skyddsprodukter för nyttodjur samt trädgårds- och blomgödsel.

– Förvärvet stöder vårt moderbolagets strategi att verka som distributör av Neudorff-produkterna i de nordiska länderna. Det genomförda företagsförvärvet möjliggör en tillväxt i ett helt nytt marknadssegment och ger också synergi med ett bredare utbud av vårt nuvarande produktsortiment, säger Mikko Anttila, VD för Vilomix Finland Oy.

Vilomix Finland Oy är en del av den danska Danish Agro-gruppen som verkar inom flera jordbrukssektorer. I Finland ingår i Danish Agro -gruppen Hankkija Oy och en del av DAVA Foods Finland Oy.