Hjortman 1 Webben
God skötsel och tidig gallring är att rekommendera i fråga om plantskogar. På så vis åstadkoms mera lönsamma och stormsäkra skogsskiften, poängterar Anders Hjortman, fältchef vid Skogsvårdsföreningen Österbotten.
Tema

Viktigt och mera lönsamt
att sköta plantskogar väl

Att ta skötseln av plantskogar på allvar och gallra tidigt lönar sig definitivt för skogsägarna. Dessutom skapas på så vis ett mera stormhärdigt bestånd. Detta betonar Anders Hjortman, fältchef vid Skogsvårdsföreningen...
– Cirka 20 år efter planteringen kunde man hämta ungefär lika mycket virke som ur en 30 år gammal oskött ungskog. I praktiken innehåller det berörda 28-åriga välskötta skiftet en större...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera