Kongressen 1 A Webb
Bo-Gustav af Hällström, styrelsemedlem i Skogsvårdsföreningen Österbotten, ämnar delta i SLC:s kongress i november. Att många medlemmar som är skogsägare deltar i kongressen tycker han är viktigt. Jag har inte deltagit tidigare så därför tycker jag det vore intressant att vara med, säger han.
Skogsbruk SLC Tema

Viktigt att många skogsägare deltar i SLC:s kongress

Skogsvårdsföreningarna har rätt att utse totalt trettio delegater till SLC:s kongress. Skogsägaren Bo-Gustav af Hällström från Lappfjärd är en som troligen kommer att vara på plats i Esbo i slutet av november.

– Jag tycker det är viktigt att också många skogsägare deltar i kongressen. Jag har inte deltagit tidigare så därför tycker jag det vore intressant att vara med, säger Bo-Gustav af Hällström.

Han är ekologisk mjölkproducent och aktiv skogsägare i Lappfjärd och är också styrelsemedlem i Skogsvårdsföreningen Österbotten.

För några år sedan blev skogsvårdsföreningarna medlemmar i SLC, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund. Därmed blev också deras medlemmar indirekta medlemmar i SLC. Skogsvårdsföreningarna har således rätt att utse sammanlagt trettio delegater till förbundets kongress som hålls den 26–27 november i Esbo.

– I skogsvårdsföreningens styrelse har vi diskuterat att det vore bra om vi får bra uppslutning från hela Svenskfinland. Det är viktigt eftersom intressebevakningen av skogen nu sköts av SLC och då markägarna har motionsrätt så är kongressen ett sätt att kunna påverka, säger af Hällström.

– För min egen del intresserar kongressen mig dels som jordbrukare men också som skogsägare, tillägger han.

Massavedspriserna måste upp

Han är nöjd med hur SLC har bedrivit markägarnas intressen på nationell nivå. Däremot anser han att frågan om de låga massavedspriserna kunde lyftas fram ännu starkare.

– Massavedspriserna är på tok för låga om man jämför mot timmerpriserna, som nu har stigit rätt mycket. Industrin torde ha marginaler för att höja massavedspriserna och här tycker jag SLC och MTK kunde vara något aktivare och eventuellt sätta större tyngd vid den här problematiken.

– Alla markägare skulle gynnas mycket positivt om vi fick några euro till per massavedskubik. I övrigt är jag rätt nöjd med SLC:s intressebevakning, säger han.
Andra aktuella frågor som af Hällström vill betona i egenskap av markägare är klimatfrågan där kolsänkor som skogen har hamnat i rampljuset. En del partier vill att avverkningarna bör begränsas och kunskapsnivån bland beslutsfattare är inte särskilt hög, anser han.

– Vi fick en del resultat senast i Bryssel när Europaparlamentet röstade för ett hållbart skogsbruk i samband med LULUCF-förslaget. Men det är ingen garanti att vi får vår vilja igenom i framtiden. Rösterna som vill begränsa avverkningarna verkar nu igen höras allt tydligare och därför är det mycket viktigt att vi från skogsägarhåll aktivt för fram vår syn.

Förbundskongressen är rådgivande organ som fastställer allmänna riktlinjer och principer för SLC:s verksamhet. Medlemsförbunden har sammanlagt 143 representanter till kongressen.