SLC - Soffliggare
Soffliggare

SLC - Tok Inflation
Inflation

SLC - Risodling
Risodling

SLC - Rotpris
Rotpris

SLC - W Tok Distans
Distansarbete

SLC - Morsdag 21
Mors dag

SLC - Voice Of Finland
Voice of Finland

SLC - Pantningjpg
Pantning

Ändringar i jaktförordningen

Statsrådet har ändrat jaktförordningen. Genom ändringarna vill man effektivisera bland annat jakten på hjortdjur. Ändringarna gäller det kommande jaktåret, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

SLC - Bred Traktor
Bred traktor

SLC - Menforestid
Menföre

SLC - Sommartid21
Sommartid