Dsc 2093
Krögaren Mats Sabel är ny projektchef för ”Plattform för matriket Österbotten” som drivs i Dynamohusets regi. Sabel bor själv på gamla släktmarker i Höstves utanför Vasa. Min släkt har bott här sedan 1600-talet, berättar han.
Jordbruk Landsbygdsnäringar Marknad

Vasakrögaren Mats Sabel
ny projektchef för ”Plattform
för matriket Österbotten”

Den rutinerade Vasakrögaren Mats Sabel styr in på en ny bana. Han tillträder som ledare för matprojektet och livsmedelsstrategin ”Plattform för matriket Österbotten”som upprätthålls i Företagshuset Dynamos regi.

Efter cirka 40 år i den österbottniska restaurangvärlden greppar Mats Sabel ledarskapet för det fleråriga regionala matprojektet ”Plattform för matriket Österbotten” den 19 augusti.

Projekttiden kommer att löpa åtminstone fram till den 31 december 2021. Starten har dock försenats med cirka ett halvt år.

– Jag går först in för att sätta mig in i projekthelheten grundligt. Jag gör fältbesök under höstmånaderna och jag ska diskutera med samarbetsgrupper. Det är meningen att det ska utmynna i bildandet av olika arbetsgrupper, säger Mats Sabel.

– Jag kommer att vara tillgänglig vid Dynamohuset varje vecka. Det blir också en del fält- och distansarbete. En dag i veckan är jag stationerad i Vasa där jag har möten med Jonas Harald från Aktion Österbotten. Haralds andel i projektverksamheten är 25 procent.

– Vi samarbetar med Vasa universitet och Ruralia-institutet vid Helsingfors universitet i fråga om marknadsföring och benchmarking, säger Sabel.

Nätverk för både mindre och större producenter

Den regionala matprojektet i Österbotten är relaterat till en landskapsmässig livsmedelsstrategi för matriket Österbotten 2015-2020. Hela produktionskedjan från ”åker till bord” omfattas.

– Målet är att få fram fina österbottniska matprodukter med potential för den nationella och rentav den internationella marknaden, säger Mats Sabel.

– Det kunde också byggas upp plattformar eller nätverk för mera effektiva samarbeten mellan mindre och större livsmedelsproducenter. Det kan handla om olika kluster – till exempel växthus-, svinkötts- eller fisknätverk.

Sabel ser bland annat potential för en vidareutveckling av utbudet av ekologiska produkter från Österbotten. Den pågående miljödiskussionen måste tas på allvar, även om man inte behöver tro på allt som påstås i medierna, tillägger han.

– Vi har enormt bra råvaror och en utmärkt förädlingsindustri i Österbotten. Att vi därtill är bra på att följa lagar och föreskrifter gör inte kvaliteten sämre – även om det strikta kontrollsystemet ibland känns jobbigt.

Sabel säger vidare att han vill gärna samarbeta med det agrart präglade grannlandskapet Södra Österbotten.

– Lokalproducerade råvaror är A och O. Samtidigt är det viktigt med nytänkande i förädlingsprocessen.

– Ett bra exempel på nytänkande är den framgångsrika framställningen av rågwhisky i Storkyro. Destilleriet har bland annat tecknat odlingskontrakt med en lokal jordbrukare som odlar råg på 32 hektar. Hela skörden riktas till fabriken.

”Kvalitetstänkandet kommer att avspeglas i matprojektet”

Mats Sabel är ett känt ansikte i den österbottniska restaurangvärlden. Sabel har till exempel drivit Maxmorestaurangen Nabbens gästhamn, Oravais Wärdshus och lunchrestaurangen Panorama i Vasa.

– Senast drev jag Åminne sommarrestaurang i Malax. Men jag har sålt den verksamheten. En bidragande orsak är att jag fick problem med en förslitningsskada i högerarmen.

– Kvalitetsmedvetenhet har alltid varit centralt i min restaurangverksamhet. Avsikten är att detta tänkande kommer att avspeglas i det aktuella matprojektet, sammanfattar Mats Sabel.