Friland
Skörden från friland uppgick till hela 200 miljoner kilo. Sammanlagt producerade 1.400 företag frilandsgrönsaker på nästan 11.500 hektar. FOTO: Cia Hemming
Jordbruk Marknad

Varm sommar gynnade
trädgårdsodling på friland

I fjol fanns det 3.348 trädgårdsföretag i Finland med en total odlingsareal på 19.600 hektar på friland och 394 hektar i växthus. Totalt 2.700 företag bedrev frilandsproduktion. Antalet växthusodlare var circa 910, uppger Naturresursinstitutet.

År 2019 var vädret betydligt varmare än i genomsnitt, speciellt i Södra Finland. I gengäld var nederbörden mindre än i genomsnitt, och bevattning spelade en stor roll för frilandsodlingarna. Det varma vädret bidrog till goda skördar av många frilandsväxter.

Skörden från friland uppgick till hela 200 miljoner kilo, inklusive 77 miljoner kilo morot och 31 miljoner kilo matlök. De näst viktigaste frilandsskördarna var rödbeta (25 miljoner kg) samt vitkål och savojkål (22 miljoner kg). Sammanlagt producerade 1.400 företag frilandsgrönsaker på nästan 11.500 hektar, huvudsakligen i Egentliga Finland.

Större bärskörd

I fjol odlade 1.650 gårdar bär på totalt 7.000 hektar. Den vanligaste bärgrödan var jordgubbe, med en odlingsareal på 4.400 hektar.

Den totala bärskörden var 21 miljoner kilo, inklusive 18 miljoner kilo jordgubbar. Svartvinbärsskörden var 1,5 miljoner kilo och hallonskörden 1,3 miljoner kilo.

Inriktningen på tunnelodling fortsatte öka och uppgick till 61 hektar, inklusive 38 hektar jordgubbe och 22 hektar hallon. Ökande tunnelodling har märkbart förlängt tillgången av inhemska bär i både början och slutet av växtsäsongen.

Den varma sommaren avspeglades också på äppelskörden som uppgick till över åtta miljoner kilo.

Växthusgrönsaker på 230 hektar

Sammanlagt 445 företag odlade växthusgrönsaker på en areal om 230 hektar. Största delen av produktionen bestod av växthusgurka, rekordskörden uppgick till 48 miljoner kilo.

Tomatskörden var 40 miljoner kilo, inklusive 5,6 miljoner kilo specialtomater. Krukgrönsaker odlades på 36 hektar som gav en skörd på 102 miljoner krukor.

Sammanlagt 453 företag odlade prydnadsväxter på en areal om 117 hektar. Lökblommor var det till antalet största gruppen med 87 miljoner stycken, däribland 74 miljoner tulpaner.

Sommarblommor odlades och såldes i 36 miljoner krukor.

Växtsäsongen 2020 är dold i dunkel

Frilandsarealen för trädgårdsväxter består till 7.700 hektar av fleråriga växter, som frukt och bär. Denna odlingsareal varierar mindre än arealerna för ettåriga grönsaker.

I fjol stod grönsaker för 11.466 hektar av frilandsarealen. Eftersom ansökningsomgången för understöden för i år pågår fram till 15 juni blir uppgifter om frilandsarealerna för trädgårdsväxter tillgängliga först i juni/juli.

Däremot är uppgifterna från ansökningarna inom växthusodling redan klara. Enligt dem är den totala arealen på samma nivå som 2019, bestående av växthusgurka 56 hektar (-2 %), 106 hektar tomat (+ 3 %), paprika 11 hektar (+28 %) och 30 hektar krukgrönsaker (- 5%). Arealen för prydnadsväxter är 137 hektar.

Den slutliga skörden, speciellt från friland, beror förutom på vädret även på tillgången på säsongsarbetare. Inom växthusproduktionen arbetar en del av arbetskraften året runt, vilket underlättar läget.