Jaaakt10 Webb
Effektiv älgjakt bedrivs med hund. Men på flera håll i Österbotten hämmas nu jakten på grund av att områden med varg undviks. Licenser blir outnyttjade och områden med mycket älg bidrar till fortsatt stora älgskador i skogen.
Skogsbruk Tema

Varg hämmar älgjakten i Pörtom

Älgskadorna i Pörtom har varit relativt stora de senaste åren. Älgstammen bör minskas men tyvärr hamnar jägarna att undvika en del av områden med mycket älg. Orsaken skrivs vargar.

– Jag har en ständig oro för vargen och är försiktig med att släppa min hund Sebbe. Vi har observationer hela tiden, som i går på kvällen när det kom in en observation om en ensam varg i det här området. Släpper jag hunden är jag inte säker på att jag får hem dem till kvällen. Det är beklagligt att det ska vara så här, säger Rickard Bäck, jägare och hundförare i Pörte jaktförening i Pörtom.

Förra lördagen inledde jaktlaget sin älgjakt. Redan på kvällen observerades en varg där jakten skett några timmar tidigare. Samtliga jägare har ett stort intresse för den här tidpunkten på året, men vargen drar ned på stämningen, enligt Bäck.

– För mig har gnistan med jakten försvunnit lite eftersom jag har en oro för hunden hela tiden. Men jakt är för mig en livsstil och inte har jag några planer på att sluta. Men jag har också en stövare som jag jagar med och jag är också mycket mera försiktigare att jaga med den, förklarar han.

Att förlora en jakthund vore ett otroligt stort slag.

– Hunden är inte bara en jakthund utan en familjemedlem. Vi har den inomhus och barnen leker dagligen med den och de tycker också om hunden. Sedan har man som jägare också lagt ner mycket timmar för att lära den jaga. Det går alltså inte att ersätta en jakthund bara så där.

Jaaakt6 Webb
Rickard Bäck är en inbiten jägare. Men på grund av vargen har gnistan med jakten försvunnit litet för honom. Orsaken är att vargar i hans område bidrar till en ökad oro. Kommer hans jakthund Sebbe hem till kvällen eller inte? Det är inte bara en jakthund utan en familjemedlem. Klart jag är orolig eftersom vi hela tiden har observation av varg, säger han.

Hunden viktig för jakten

Många som aldrig jagat kanske inte förstår vikten av att bedriva jakt med hund. Hunden gör det möjligt att utföra jakt på stora områden med få jägare och utan dess hjälp begränsas jakten.

– I dag deltar endast tolv jägare och i sådana fall är det nästan omöjligt att bedriva jakt utan hund. Det första alternativet är att jaga med hund eftersom den effektiverar jakten. Jakten blir mycket mera tidskrävande utan hund och dessutom är det roligare att jaga med dem, säger Bäck.

John Berg, verksamhetsledare för Närpesnejdens jaktvårdsförening, delar Bäcks oro.

– Vargen finns i tankarna hela tiden och inte bara hos jägarna och hundägarna. Också vanligt folk är rädda för att gå ut på kvällen, ha sina barn lekande ute och det är också tydligt att allt färre motionerar ensamma om dagarna och speciellt på kvällarna, säger han.

Normalt brukar jaktklubben på området öster om riksåttan skjuta 50-60 procent av licenserna här för det har varit och är mycket älg här. I fjol blev resultatet kring 15 procent. Orsaken var att områdena med varg i hög grad undveks.

– Vi var väldigt lite och jagade på just det här området i fjol och det bidrog till att flera licenser blev outnyttjade. Vi fick bara 42 procent av tilldelade licenser. Så vargen påverkar redan jakten här i stor utsträckning, säger Berg.

Licenstilldelning av älg har varit på en hög nivå i Kust-Österbotten de två senaste åren. Förra året tilldelades Närpesnejdens jaktvårdsförening 603 älglicenser och i år beviljades endast 378 älglicenser.

– Det är en minskning med 35 procent inom hela jaktvårdsföreningen. Minskningen är avsiktlig för avskjutningen har varit stor de senaste åren och stammen minskat som planerat, konstaterar Berg. Tilldelningen i år är lite mindre än vad som sköts ifjol inom nejden.

Ingen god jaktlycka

I år är Pörte jaktförenings kvot 14 fullvuxna älgar och 14 kalvar. Den första veckan fälldes en tjur och en kalv och vid middagstid förra lördagen, den tredje jaktdagen, hade man inte lyckats fälla någon älg.

– Vi har sett två kor med två kalvar, men inte lyckats fälla någon av dem i dag. Kanske har vi bättra jaktlycka på söndagen. Men vi tror inte att vi lyckas utnyttja alla licenser heller i år för det finns helt klart färre älgar nu, åtminstone här, säger Berg.

Kan vargen ha bidragit till det?

– Det tror vi, men man kan inte säga att så är fallet till hundra procent. Flera faktorer kan påverka, säger Bäck.

Efter förra årets jakt visade flygräkningen på vintern att det fanns många älgar kvar i området efter att många licenser förblev outnyttjade. Området är av gammalt ett övervintringsområde så hit samlas älgarna i slutet och efter jakten från kusten.

– När vi flygräknade observerades stora flockar med älg. De samlar ihop sig i större grupper när det är rovdjur i området, förklarar Berg.

Att vargen påverkar jakten är beklagligt, anser Bäck.

– Vi vet att älgskadorna i det här området har varit stora och att vi måste reducera stammen. Vi försöker för markägarnas skull hålla stammen nere så gott vi kan, men vi kommer knappast lyckas ordentligt i år heller.

Motstånd mot märkning

Luke genomför som bäst ett projekt för att förse vargar med gps-halsband. I Österbotten verkar motståndet mot att göra det stort. Enligt Vasabladet har markägare hotat jaktklubbar med indragen jakträtt om de börjar tillåta Luke förse vargar med halsband. Bäck och Berg har full förståelse för markägarnas inställning.

– Intresset för att märka vargar med halsband bland jaktklubbarna är inte stort här, säger Berg.

– Jag tycker det här är sjukt. Vad har myndigheterna för nytta av att märka vargar och slösa bort 300.000 euro? Jag har en bättre lösning: Låt jägarna reglera vargstammen genom jakt. Vi gör det helt gratis, fortsätter Bäck.

Berg poängterar att märkningen som ska ge forskarna information om hur vargarna rör sig nära bebyggelse redan i dag sker via rovdjurskontaktpersonerna. De fyller i meddelade och egna hittade observationer i Tassu-systemet efter att ha kontrollerat förekomst av varg.

– Någon form av bränsleersättning borde börja betalas åt rovdjurskontaktpersonerna då de redan i dag utför Lukes jobb. Hur många år orkar de hålla på och köra tusentals kilometer för att kolla meddelade spår? Tidigare gick det nog då det inte var så många observationer, men nu är läget helt annat. Kanske nåt halsband färre och ersättning åt kontaktpersonerna vore bästa lösningen, säger Berg.

Bäck anser att varg ska få finnas i Finland men att den inte hör hemma i bebyggelse och den ska inte få röra sig orädd kring gårdsknutar.

– Jag är också rovdjurskontaktperson och tar emot samtal flera gånger per vecka om observationer. Sen när det blir snö på marken kommer observationer flera gånger per dag. Situationen är ohållbar och som det är nu finns det för mycket varg här. Så här kan vi inte ha det, säger han.

Vad är din lösning?

– Vi måste få reglera stammen genom jakt. Som det är nu tror vargen att människan är ofarlig. Genom jakt blir den skygg. Situationen är absurd, säger Bäck.