Valtra Tillverkning 2 Webben
Alla traktorer testas i en speciell avdelning. Det är 500 till 800 kontrollpunkter beroende på modell och det tar trettio till sextio minuter. Är något fel finns en verkstad i anslutning för åtgärd.
Jordbruk Maskin & teknik

Valtra har många egna lösningar

Kundanpassningar till max och ständiga kontroller i produktionen gör Valtra till en flexibel och säker traktor.

AGCO:s traktorfabrik i Suolahti består i dag av fem hektar under tak, fördelat på sex byggnader. Dessa fördelar sig på följande områden; forskning och utveckling, transmissionstillverkning, monteringslinjer för traktorer, anläggning för renovering av gamla transmissioner, kundmottagning med showrum samt kontorsbyggnad. Dessutom finns en stor testbana på området.

I dag arbetar 975 personer för Valtra i Suolahti. I fjol tillverkade Valtra cirka 9.000 traktorer här, en ökning med 300 traktorer jämfört med 2018. Av de nya traktorerna såldes ungefär tio procent i Finland, så majoriteten exporteras. Frankrike är Valtras största marknad just nu, 21 procent av produktionen går dit.

Takttiden på monteringslinjerna är tolv minuter och då alla modeller tillverkas om varandra, och olika modeller tar olika lång tid, är det lite klurigt att öka eller minska produktionstakten. Samtidigt är alla traktorer som tillverkas i Suolahti kundsålda, så justeringar måste ske två till tre gånger per år. Valtra har avtal med fackföreningen att vid behov kunna öka respektive minska arbetstiden per dag med en timme.

Leveranstiden från order till färdig traktor är i regel tre till tio veckor, beroende på modell.

Valtra Tillverkning 1 Webben
Det tar cirka 7,5 timmar från start i ena änden av monteringslinjen tills en ny traktor lämnar linjen i den andra.

Effektiverar rutinerna

På Valtra arbetar man kontinuerligt med att förbättra flödet genom fabriken. Just nu uppförs ett nytt lager för komponenter. Därifrån går delarna på linbana in till monteringslinjen. Till varje station kommer en vagn med komponenter via linbanan och dessa komponenter ska gå åt till traktorn som är just vid den stationen.

– Blir det något över har man gjort fel, konstaterar Pamela Engels, presschef för Valtra.

På fem platser längs monteringslinjen sker kontroller. Är något fel åtgärdas detta samt följs upp.

När axlar, motor och transmission är monterade tvättas och lackeras chassit. Detta utförs helt automatiskt av robotar.

Bredvid de två monteringslinjerna finns 28 förmontagelinjer. Där förbereds olika delar till traktorn innan de slutmonteras, exempelvis motorn eller hytten.

Motorn kommer från AGCO Powers motorfabrik i Linnavuori, medan hytten tillverkas av en fristående underleverantör, Maaseudun Kone Oy.

– Dem har vi samarbetat med sedan 1970, säger Engels.

På Valtra eftersträvar man att ha lokala underleverantörer vilket ökar flexibiliteten.

På fabriken pågår även ett femårsprojekt för att minska energiåtgången. Detta har så här långt lett till fler LED-lampor samt ny ventilation.

Valtra Tillverkning 3 Webben
Ökad effektivitet med hjälp av exakta flöden och noggrann kontroll medför att Valtras traktorer blir konkurrenskraftiga med balans mellan pris och kvalitet.

Skräddarsydda lösningar

Även om kunderna kan få Valtra i flera olika färger sedan lång tid tillbaka är originalröd fortfarande den vanligaste färgen. Däremot är det många som önskar speciallösningar på sin Valtra.

År 2011 öppnades avdelningen Unlimited Studio, där kunderna kan få sina egna lösningar på traktorn, så länge de är beredda att betala vad det kostar och att lösningarna som önskas är lagliga.

Inte mindre än 25 procent av traktorproduktionen passerar den avdelningen i dag.

En annan specialavdelning på Valtra är Valtra Reman, där man totalrenoverar gamla växellådor. De fabriksrenoverade växellådorna säljs som utbytes med tolv månaders garanti. Motsvarande anläggning finns på motorfabriken AGCO Power.

Valtra Tillverkning 5 Webben
De gamla transmissionerna demonteras och alla delar rengörs noga. Alla komponenter kontrolleras noga och de som är bra läggs i lager för att monteras in i en ny utbytestransmission. Dessa säljs med tolv månaders garanti och är 30-40 procent billigare än en ny transmission.