Tankkausasema Vuorenmaa 4710
Mjölkbilen tankas med biogas från Vuorenmaa mjölkgård. På Vuorenmaa gård har man redan i flera år utnyttjat egen biogas för energiframställning. FOTO: Valio
Jordbruk Maskin & teknik

Valios mjölkbil tankar
biogas gjord på kogödsel

Finlands första mjölkbil som går på biogas från kogödsel har tagits i bruk i Haapavesi, meddelar Valio. Mjölkbilen har tankats med biogas från Vuorenmaa mjölkgård.

Användningen av biogas som transportbränsle ingår i Valios program för att nollställa koldioxidavtrycket för mjölk 2035.

På Vuorenmaa gård har man redan i flera år utnyttjat egen biogas för energiframställning.

– Gårdens biogasanläggning producerar nu cirka 1.900 megawattimmar biogas per år, säger Janne Vuorenmaa som driver gården med sin familj.

– När vi förnyade anläggningen bestämde vi oss samtidigt för att utvidga produktionen och börja producera gas också för trafiken. Mjölkbilen från mejeriet i Haapavesi här bredvid tankar hos oss samtidigt som den hämtar mjölk från gården.

I framtiden kommer den lokala tankstationen också att erbjuda biogas för personbilar. I början raffineras ungefär hälften av gasen till biometan som lämpar sig för fordon, men kapaciteten kan ökas enligt efterfrågan.

Minskar utsläpp från jordbruk och transport

I Finland produceras ungefär 15 miljoner ton gödsel varje år, och enligt Valio kommer biogas att ha en allt viktigare roll i att minska utsläppen från transportsektorn och jordbruket.

– En biogasanläggning är en del av gårdens normala näringscykel, säger Vuorenmaa. I biogasprocessen omvandlas gödselns näringsämnen till en form som löser sig bättre på åkrarna.

Det är positivt för ekonomin och miljön att mindre gödsel behöver köpas in. Gårdens energiförsörjning förbättras också, och att sälja bränsle från gården ger nya företagsmöjligheter.