Jordbruk Marknad

Valio köper Heinon Tukku Oy

Valio köper Heinon Tukku Oy, en av Finlands största livsmedelsgrossister som betjänar storkök, meddelar Valio i ett pressmeddelande.

Valio vill i och med förvärvet kunna erbjuda ett bredare sortiment åt sina samarbetsföretag inom restaurang- och kafébranschen. Affären måste ännu godkännas av Konkurrens- och konsumentverket.

– Världen förändras och det gör också människors vanor, inklusive när och var vi äter, säger Annikka Hurme, VD och koncernchef för Valio.

Hurme tror att restaurangbranschen kommer att återhämta sig snabbt när läget normaliseras efter coronan.

– Storköken och restaurangerna har varit Valios kunder i årtionden. Vi vill bli en ännu bättre samarbetspartner för dem i framtiden, säger Hurme.

Heinon Tukku Oy som funnits i över 120 år har de senaste åren haft en omsättning på omkring 240 miljoner euro. Intäkterna minskade på grund av coronapandemin till ungefär 170 miljoner. I och med transaktionen skulle Valios personal uppgå till cirka 340 anställda.

– Valio och Heinon Tukku kompletterar varandra, konstaterar Tuomas Sorri som kommer att leda den nya affärsenheten för Valio. Heinon Tukku har tusentals produkter i sitt utbud, allt från färska grönsaker till servetter. Heinon Tukkus kunder består främst av restauranger och kaféer i huvudstadsregionen, medan Valio inriktat sig på kunder inom den offentliga sektorn.

Valio har också landets mest heltäckande distributionsnätverk.

– Valio kommer att bli en bra ägare för Heinon Tukku. Det finns knappt någon överlappning i verksamheten, säger Petri Heino, VD för Heinon Tukkus moderbolag Tukkuheino Oy. Valio är ett respekterat och ansvarsfullt företag som vi redan samarbetat med i över 100 år.

Moderbolaget Tukkuheino Oy fortsätter som ett eget företag.