Grano Ring Ahlberg Maj24 Nvk
Emma Granö-Ring är ny ordförande för ÖSP:s trädgårdsutskott och besökte Trädgårdsdagen för första gången. Kaijus Ahlberg är växthusproducent från Sibbo och medlem i SLC:s trädgårdsutskott.
Jordbruk SLC

Växthusodlarna återvände
till Arkadiabacken

Under fredagen besökte SLC den årliga trädgårdsdagen i riksdagen. Tillsammans med Handelsträdgårdsförbundet överräcktes en vädjan till riksdagsgruppernas representanter. På plats infann sig både jord- och skogsbruksministern och miljöministern samt många andra riksdagsledamöter som i utbyte mot samtal fick med sig en portfölj med inhemska grönsaker.

Under fredagen var det åter dags för tomaterna, gurkorna och de övriga grönsakerna att återvända till Arkadiabacken då Trädgårdsdagen gick av stapeln i Lilla parlamentet. Det var hösten 2023 som branschen senast samlades för att synliggöra sig för politikerna, och även denna gång var uppslutningen god.

Tillfället inleddes med att en vädjan överräcktes till riksdagsgruppernas representanter. Handelsträdgårdsförbundets styrelseordförande Erkki Nylund och Emma Granö-Ring som är ordförande för ÖSP:s trädgårdsutskott framförde texten på respektive inhemska språk.

I vädjan framfördes bland annat branschens betydelse och högklassiga verksamhetsformer, samt utmaningarna med energitillförsel och priser samt den dåliga positionen gentemot handelskedjorna. Ledamöterna uppmanades ta tag i frågorna.

– Påverka för er egen del så att växthusodlarna även i fortsättningen kan producera ren finländsk mat och att trädgårdssektorn har en förutsägbar verksamhetsmiljö. Fatta beslut som stöder företagarna och säkerställer kontinuiteten i den finländska ansvarsfulla trädgårdsproduktionen som en del av Finlands försörjningsberedskap.

Efter att vädjan överräckts följde mingel, umgänge och samtal.

Vadjan Tradgardsdag Maj24 Nvk
Handelsträdgårdsförbundets styrelseordförande Erkki Nylund och Emma Granö-Ring som är ordförande för ÖSP:s trädgårdsutskott överräcker en vädjan till riksdagsgruppernas representanter.

Tron på växthusbranschens möjligheter är stark

Granö-Ring som är nyvald ordförande för ÖSP:s trädgårdsutskott besökte Trädgårdsdagen för första gången, och berättade att det var spännande att få läsa upp branschens vädjan för politikerna.

– Nog är det roligt att vara här. Det är fint att det ordnas liknande evenemang och imponerande att just trädgårdsbranschen lyckas visa upp sig på det här sättet.

Bredvid stod Kaijus Ahlberg som är medlem i SLC:s trädgårdsutskott och driver Ahlbergs trädgård i Sibbo. Om den egna verksamheten hade han i nuläget endast gott att säga.

– Det gick lite trögt under hösten med att sälja till restauranger, men nu på det här årets sida rullar det på igen och verksamheten ser bättre ut än vid samma tider förra året.

Ivars Maj24 Nvk
Jennifer Ivars odlar tomater i Närpes. Under Trädgårdsdagen fick hon dela ut både tomater och grönt till förbipasserande riksdagsledamöter.

I andra ändan av salen stod Jennifer Ivars och delade ut grönsaksportföljer till förbipasserande riksdagsledamöter. Ivars är personalchef på företaget Bigro som odlar tomater i Närpes.

– Det är bättre att evenemanget ordnas på våren igen när det är säsong och folk är ivriga inför sommaren. Också inom branschen går det bättre då energisvackan passerats, och vi har själv en del mindre investeringar på gång i våra växthus. Det här är en bransch som har oanad potential. Inte minst om klimatet blir varmare och vi kan börja exportera till länder där produktionen inte är lika effektiv och vattensnål som hos oss, berättade Ivars glatt.

I närheten befann sig också Stefan Gulin som är medlem i ÖSP:s trädgårdsutskott samt tomat- och gurkodlare i Närpes. Han tror starkt på att Finland kunde bli en stormakt inom trädgårdsbranschen.

– Det brukade vara vi som åkte till Nederländerna för att titta på odlandet där, men nu är det de som kommer till oss. Inte minst är de intresserade av våra belysningssystem. Bara energitillförseln hålls stabil har vi alla förutsättningar att bli en stor aktör även på exportsidan.

Gulin Maj24 Nvk
Stefan Gulin är tomat- och gurkodlare i Närpes. Han tror på Finlands möjligheter att bli trädgårdsstormakt.

Ministrar på plats

Redan då tillfället inleddes befanns sig vissa politiker på plats, bland dem en energisk Ben Zyskowicz. Under eftermiddagen infann sig allt fler riksdagsledamöter.

Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah samt miljöminister Kai Mykkänen anlände tillsammans och kom genast i konversation med SLC:s Johanna Smith och Jonas Laxåback.

Bland Sannfinländarna sågs bland annat Miko Bergbom och Sebastian Tynkkynen. Från De Gröna infann sig förutom Pekka Haavisto även före detta ordföranden Maria Ohisalo. Socialdemokraternas ordförande Antti Lindtman kom också att gästa salen, och även Hjallis Harkimo gjorde en snabbvisit.

Från SFP närvarade bland annat Otto Andersson och Anders Norrback samt idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist.

Mikko Ollikainen var på plats redan tidigt – utrustad med en brun grönsaksportfölj och glad i hågen. Ollikainen hade stegat in direkt från miljöutskottets möte och fick med sig några kolleger till evenemanget. 

– Det är verkligen bra att det igen ordnas en sådan här uppvisning av ren inhemsk mat. Det är viktigt att våra producenter kan förse den inhemska marknaden med grönsaker av hög kvalitet.

Tillfället avslutades i sedvanlig ordning med att de på plats hade möjlighet att fritt plocka med sig av alla de grönsaker som ställts fram – och efterfrågan var det inget fel på. På bara några ögonblick hade gurkorna, tomaterna, paprikorna och sallaten hittat nya lyckliga ägare.

Tradgardsdagen24 Maj24 Nvk