Meatgard24102018 2
Inspektion av det nya slakteriet. Från vänster: Tom Lemström, Johanna Wasström, Raija Rehnberg, Gösta Lundström, Jesse Mårtenson, Mats Wikner, Joel Rappe och Emmi Nurmi.
Jordbruk SLC Landsbygdsnäringar

Västankvarn utvecklas i riktning mot ett lantbrukscentrum

I samband med SLC Nylands styrelsemöte på Västankvarn presenterade VD Mikael Jern verksamheten på gården, med nya tillskottet slakteriet Meatgard, som körde igång i splitternya utrymmen för en dryg månad sedan.

– Västankvarn finns till för främja lantbruksnäringen. Försöksverksamheten som Nylands Svenska Lantbrukssällskap ansvarar för expanderar och mår bra; i år hade vi sammanlagt 10.000 försöksrutor, berättar Jern.

Samarbetet med Yrkeshögskolan Novia utvecklas också och tanken är att alla kurser som har att göra med jordbruk skulle knytas till Västankvarn på något sätt, även om yrkeshögskolan inte ordnar katederundervisning på gården.

Verksamheten på Västankvarn snurrar idag kring jordbruk och mjölkproduktion. Den tre år gamla ladugården inhyser 110 mjölkande kor med två robotar. Gården har sammanlagt 258 hektar åker med cirka 100 hektar vallodling samt spannmålsodling med de vanliga spannmålssorterna. Därtill kommer 350 hektar skog.

Till framtidsplanerna finns att utveckla Västankvarn till ett lantbrukscentrum med bland annat småskalig livsmedelsförädling – ett flertal tomma fastigheter finns till förfogande; bland annat den gamla ladugården.

– Vi hyr ut utrymmen till bland annat möbelsnickare och konstnärer, men fler skulle få rum, säger Jern.

Meatgard har inlett verksamheten

Det nya slakteriet på Västankvarn inledde verksamheten för en dryg månad sedan och man har i nuläget hunnit slakta 250 får, några nötdjur och ett par grisar.

– Kapaciteten är för närvarande 25-30 får per dag, men vi hoppas kunna utöka den. I början av november börjar vi mer aktivt med nöt. Vi har också fått tillstånd att ta emot ekodjur. Då det gäller vilt kan vi för närvarade endast stycka stämplat vilt, berättar VD Raija Rehnberg.

Idag är aktieägarna 37 till antalet, av vilka 27 är köttproducenter.

– Vi har en kapacitet på 2.000 djurenheter per år och en personal på två heltidsanställda och fyra timanställda. Vi samarbetar med styckeriet Kanttura Oy i Salo, Viltgården i Ingå samt Yrkeshögskolan Novia, berättar Rehnberg.

Hon konstaterar också att starten inneburit oerhört mycket jobb, både praktiskt och administrativt.

– Just nu gäller det att lära sig hur allt fungerar och att fundera ut hur man kan göra processerna ännu bättre och effektivare. Jag är otroligt glad över vår duktiga och engagerade personal.

Rehnberg berömmer också Ingå kommun och samarbetet med Västankvarn.

– Allt har förlöpt mycket smidigt. Ingå är en trevlig kommun att verka i. Vattnet vi använder kommer från Västankvarn, vars reningsverk sköter om även slakteriets avfallsvatten.