Jordbruk

Värdeakademin på Lärkkulla
diskuterar jordbruk, hållbarhet
och värderingar

Jordbruket utmanas från flera håll. Ekonomin är pressad för många lantbruksföretagare och nya miljökrav tillkommer. Samtidigt har det under senare år blivit alltmer uppenbart att vi behöver en stark försörjningsberedskap.

Under årets värdeakademi på Lärkkulla stiftsgård i Raseborg, den 10 april kl.17-20.30, fokuserar man på lantbrukets framtid och lantbruksföretagarnas situation.

I programmet medverkar jord- och skogsbruksminister Sari Essayah, Thomas Blomqvist, Anne Antman och Hanna Westman. Sixten Ekstrand fungerar som moderator för paneldiskussionen.

Deltagaravgiften 10 euro inkluderar kaffe och smörgås. Betalning med kort på plats. Anmälan senast 3.4 till: info@larkkulla.net, 019-275 7200. Mer info här.