Jordbruk Skogsbruk SLC

Välkommen på SLC:s
Ungdomsutbildning 2022-2023

Nu kör SLC:s sjunde Ungdomsutbildning igång! Jord- och skogsbruket samt trädgårdsnäringen behöver aktiva intressebevakare även i framtiden – påverkare som jobbar för primärnäringarnas gemensamma intressen.

SLC:s Ungdomsutbildning lämpar sig för dig som är under 40 år och intresserad av att påverka jord- och skogsbrukets verksamhetsförutsättningar och framtid samt inte har deltagit i utbildningen tidigare.

Ungdomsutbildningen ordnas som ett tredelat utbildningsprogram för unga SLC-medlemmar i producentförbunden och skogsvårdsföreningarna. Den första delen hålls den 25-26 november 2022 i Helsingfors och Nyland, den andra utbildningsdelen hålls den 10-11 mars 2023 som en resa till Estland och den tredje delen hålls hösten 2023 som en resa till Bryssel.

Ungdomsutbildningen ger deltagarna insikt i SLC:s intressebevakning och hur organisationen jobbar för att påverka beslutsfattandet, lantbrukspolitiken, olika finansieringsfrågor samt jord- och skogsbrukets frågor på EU-nivå. I Ungdomsutbildningens program ingår både föreläsningar, träffar med sakkunniga och studie- och gårdsbesök.

Ungdomsutbildningens tre delar har 20 platser som fylls enligt ansökningsordning och med beaktande av regional fördelning. När du ansöker så förbinder du dig till deltagande i alla tre delar. Ansök senast den 7 november 2022 genom att fylla i ansökningsformuläret på slc.fi/ungdomsutbildning. Efter att ansökningstiden är slut får de sökande besked om man ryms med på utbildningen.

Ungdomsutbildningen har en självkostnadsandel på 150 euro som SLC fakturerar deltagarna innan den första utbildningsdelen. Inga övriga deltagar- eller resekostnader tillkommer deltagarna för de tre kursdelarna.

Mera information om Ungdomsutbildningen finns på slc.fi/ungdomsutbildning. Christoffer Ingo, lantbrukspolitisk sakkunnig, svarar på frågor om Ungdomsutbildningen, tfn 040-5455472 eller e-post christoffer.ingo@slc.fi.